P-40 formatie boven Nieuw Guinea, april '44. raat, te landen. Van de 4 Australische vliegers is nooit meer iets vernomen. In juni werd door het hoofdkwartier beslo ten dat de P-40 best meer bommen kon meenemen. Een totaal van 1.500 pond. Onder iedere vleugel een 250 ponder en onder de romp een 1.000 ponder. Dit had tot gevolg dat de toch echt lange startbaan op Biak van over 7.000 ft. bijna geheel nodig was om te starten. Ook was het niet meer mogelijk om een buiktank mee te nemen, waardoor na bijna iedere opdracht met een minimum aan brandstof werd geland. Inmiddels was ook bekend dat de P-40's van het squadron zouden worden vervangen door P-5 I's. De overgang op de P-51 zou gebeuren voordat het sq. zou worden ver plaatst naar Balikpapan op Borneo, waar ook het 18e sq. zou worden geplaatst. Het 120e sq. zou daar worden ingezet als lange afstandsjager om het 18e Sq. te begeleiden bij haar aanvallen op Java. Geen makkelijke taak, aangezien die begeleiding vaak op- Foto: L.H. Haye via M.T.A. Schep drachten van 6 of meer vlieguren per sortie zou betekenen. Ook was bekend dat de Japanse luchtmacht op Java nog een zeer groot aantal jagers ter beschikking had. De jagerweerstand op Java zou derhalve aan zienlijk zijn. Het was bepaald geen aanlok kelijk beeld om na 3 uur vliegen over oerwoud en zee een luchtgevecht te moeten leveren en dan weer naar de thuisbasis terug te moeten keren over de zelfde zee en het zelfde oerwoud.Van een echte conversie op de P-51 was geen sprake. Iedere vlieger deed het individueel als hij toevallig in Bundaberg kwam, waar de P-51 's waren afgeleverd, want er was niemand die enige ervaring op dat vliegtuig had en er waren ook geen z.g. 'Pilots Notes'. De vlieger stapte in het vliegtuig en vroeg aan een monteur hoe de motor moest worden aangeslagen en als dat was gelukt startte hij en probeerde dan maar in de lucht wat het vliegtuig allemaal wel en niet kon doen. Niettegenstaande de sombere vooruitzich- 18

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 18