geen 'slimme' bommen waren, zoals men in de Golfoorlog met succes heeft gebruikt. Die 'slimmerds' waren voor zo'n 75 96 of meer trefzeker. De 'onnozele' bommen van toen met de 'onnozele' richtapparatuur haalden nog een 7 96. Maar dan waren er toen nog de jachtbommenwerpers, en Mosquito's, die trefzekerder hun bommen en raketten hadden kunnen 'afleveren'. Helaas was het weer niet voor hen geschikt. En wat dan nog g. Toen uiteindelijk de nodige informa tie kwam, bleken de mikpunten in het geheel niet geraakt te zijn. Erger nog, de V2's zouden enkele dagen tevoren uit het Haagse Bos zijn verplaatst naar een andere lokatie. Zodoende blijft het bombardement op Den Haag een grote tragiek, een verschrikkelijke 'ver gissing' gemaakt door vrienden en landgenoten, jegens een bevriend en eigen land. N.B. Samen met de huidige commandant 320 squadron legde ik namens allen die op 3 maart 1945 'erbij waren' bloemen op 4 mei 1991 bij het abstracte monument 'de mense lijke vergissing', herinnerend aan de aanval Den Haag. Op de granieten plaat van het monument staat geschreven: 'Bijna nooit zie je een vogel in de lucht, zich bedenken, zwenken, terug. Op het rood-wit-blauwe lint van onze bloementak zette ik namens hen van 137 en 139 wing 'We did our best, but regrettably failed', een treffende uitspraak van één van de buitenlandse bemanningsleden van 320, die mij vorig jaar vroeg door het Bezuiden- hout te rijden. 'This always sticks in our minds', voegde hij eraan toe. Toen ik die bloemen legde, was ik blij, dat ik op 3 maart 1945 niet meer bombingleader bij 320 was. Maar zelfs dan, blijft het ook mij bij, telkens als ik in het Bezuidenhout ben. Van der Kop, mei 1991 LUCHTVAARTKALENDER 1992 Na het succes van de eerste drie uitgaven van de luchtvaartkalenders 1989, 1990 en 1991 is inmiddels de vierde luchtvaartkalender, 1992, verschenen. Deze kalender is de eerste in FULL-COLOR uitvoering en heeft ais thema '75 JAAR MARINE LUCHTVAARTDIENST'. Deze jubileumkalender is voorzien van 13 foto's, waarvan een aantal nooit eerder is gepubliceerd. Het materiaal is afkomstig van de 'Audio Visuele Dienst' van de Koninklijke Marine. Naast een inleiding zijn 16 emblemen afgedrukt van alle Marine vlicgtuigsqua- drons. Er is ruimte voor memo's. De kalender is tot stand gekomen met medewerking van de Afdeling Maritieme Historie KM, Bureau Marvo, AVD-KM, de heer P.P. Staal en uitgeverij/drukkerij Ver hagen. De kalender wordt uitgebracht door KOR- BEE; promotie Marine Luchtvaartdienst, te Rijnsburg. Deze unieke jubileum-kalender 1992 heelt het formaat 26x30 cm. en is voorzien van een ringsysteem. Hij is verkrijgbaar bij de Scheepstoko's van M.V.K. Valkenburg, M.V.K. de Kooy, Admi raliteit Den Haag, de winkel 'De Brik' in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, Aviodome Schiphol. Eveneens verkrijgbaar door een bedrag van 20,- over te maken op postgiro 2567434 t.n.v. Korbee; promotie MLD te Rijnsburg, onder vermelding van: Kalender 1992. P. Kobee 25

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 25