fill SE Llfy NOTITIES UIT HET MUSEUM HAWKER SEA HAWK De juridische perikelen omtrent de Sea Hawk zijn op een voor het museum positieve wijze afgesloten. Na lang wachten en veel geduld werd de Sea Hawk op 10 oktober j.l. overgedragen door de Marine Luchtvaart dienst aan de Koninklijke Luchtmacht. De Sea Hawk is door de onderhoudsdienst op het Marinevliegkamp Valkenburg op schitte rende wijze opgeknapt en is na de overdracht tentoongesteld in de Ir. Vreeburghal. Hier mee is een prachtig historisch vliegtuig toegevoegd aan de Marine Luchtvaartdienst collectie, een collectie die, dat moet gezegd worden, nog verre van compleet is. De feestelijke overdracht op 10 oktober werd muzikaal omlijst door de Marinierskapel van de Koninklijke Marine. Meer gegevens kunt u lezen op de insluiter van de gelegenheids- enveloppe nr. 14, die op 11 april 1991 werd uitgegeven. KUNSTEXPOSITIE Op 5 november wordt de kunstexpositie 'Vlucht over Bali' geopend door de Indone sische ambassadeur Prof. Bintoro Tjokro- De Hawker Seahawk, de nieuwste aanwinst, hier nog op het Marine Vliegkamp Valkenburg. 3 WANieuwsbrié EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 3