'All the Best' Een Dornier Do-24K van de Kon. Marine in de vlucht. Volgend jaar in ons museum? de overeenkomst is, dat het vliegtuig binnen moet worden tentoongesteld. Na het onder brengen van de Do-24T zal opnieuw heel duidelijk blijken, dat de expositieruimten bijlange na niet meer toereikend zijn. Het bovenstaande is geschreven onder voor behoud, omdat alle formaliteiten nog niet zijn gerealiseerd. In de volgende Nieuws brief meer informatie over de aanwinst. DOME GW De Luchtmachtstaf heeft zeer positief gerea geerd op ons voorstel om een oude HIPIR RAD OME te mogen herbouwen en in te richten als expositieruimte waarin de histo rie van de Geleide Wapens zal worden getoond. Met de bouwwerkzaamheden zal in het voorjaar worden begonnen en voor ons de niet geringe taak om een goed beeld te geven van de historie en het leven en werken van het personeel, dat op vele plaatsen in Duitsland heeft gewoond. Een belangrijk aspect uit de Luchtmachthis torie zal eind 1992 zijn toegevoegd aan het museum AL Botma Üirekteur Militaire Luchtvaart Museum Conservator G.W. Glerum nam afscheid van het Militaire Luchtvaart Museum Op 1 juli j.l. werd in het Militaire Luchtvaart Museum afscheid genomen van de conservator van het MLM Gerrit Glerum. 5

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 5