Govert Steen Dit afscheid werd gevierd in een van hem bekende stijl: niet direkt op de voorgrond, maar temidden van wat voor hem zo belangrijk is, het Museum en de Kunst. Voorafgaand aan zijn afscheid werd de kunsttentoonstelling 'The Best of All' geopend door zijn naamgenoot en veilingmeester de heer J.P. Glerum. Deze expositie bevatte werken van alle beeldende kunstenaars, die in de afgelopen jaren door Gerrit in het Militaire Luchtvaart Museum hebben geëxposeerd met het thema luchtvaart. Na de opening van de tentoonstelling werd hij in een informele sfeer door vele vrienden en kennissen, waaronder velen uit de wereld van de kunst, bedankt voor zijn vaak stimulerende activiteiten en zijn vriendschap, waarbij hij en zijn partner 'All the Best' voor de toekomst werden toegewenst. Gerrit stond aan de wieg van het Militaire Luchtvaart Museum, toen nog het Luchtmachtmuseum genoemd. Door de Luit. Generaal A.B. Wolff gevraagd een museum uit het niets op te bouwen, kijkt hij bij zijn afscheid naar een pracht van een museum, waar hij terecht trots op is. Zeer typerend is zijn kontakt met de kunstwereld, van waaruit hij vele beeldende kunstenaars het museum binnenhaalde, zodat de luchtvaart ook eens vanuit een ander gezichtspunt werd bekeken. Beseffende dat een museum als het MLM ondersteuning behoeft, heeft hij mede de aanzet gegeven tot de oprichting van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum. Als adviseur van de Stichting heeft hij een belangrijke inbreng gehad en de Stichting de richting gewezen, die nodig was om het museum optimaal te laten profiteren. Grote waardering voor zij n werk voor het M LM en de Stichting sprak uit de woorden van de voorzitter van de Stichting, de Gen. Maj. b.d. H. Dieters, welke het aanbieden van een cadeau van blijvende waarde vergezelden. De overtuiging werd uitgesproken, dat de affiniteit met het museum niet zal verflauwen en dat de ontwikkelingen nog lange tijd nauwgezet zullen worden gevolgd. HGB De heer W.J. Steen, broer van Govert Steen, maar daarover hieronder meer, heeft veel waardevol materiaal van zijn broer overgedragen aan het museum, zoals vliegbrevetten, fotoboeken van Ypenburg en Soesterberg voor WO II, onderscheidingen en veel orginele documenten. Tot de schenking behoorde ook het geschilderde portret van Govert Steen in pastel dat is vervaardigd door Eric Kemmington in Engeland. Govert Steen schrijft in een persoonlijke brief aan Jan Plesman, vriend en collega, dat hij geportretteerd wordt. Na de dood van Govert Steen voor de kust van Frankrijk op 5 juni 1942 gaat het schilderij naar de ere-galerij in het Britse Luchtvaart-ministerie. December 1949 wordt het schilderij overgedragen aan de Luitenant-Generaal C. Giebel, Chef Luchtmachtstaf en krijgt het een plaats in het officierscasino Grand Hotel te Scheveningen. Na de opheffing van het casino verhuist het schilderij naar het bureau van de 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1991 | | pagina 6