Van de penningmeester admiraal Stark, bleken in feite gefaald te hebben. Dat is wellicht te wijten aan het feit, dat in die tijd zij als gezagsdragers minder innige contacten met hun staven hadden, terwijl stafofficieren te weinig felle kritiek en een andere visie durfden te poneren dan hun bazen, doordat het gezag van hun superieur en zijn visie toen per definitie uitstraalde. Evenals Kimmel en Short werd ook admiraal Stark van zijn functie ontheven. Hij kreeg een onderge schikte post als commandant USnavy Europe in Londen. Gen. majoor Martin van de Army Air Force en enige andere officieren werd echter door hun onderge schikte positie niet teveel verweten. Ook nu nog valt er veel van het drama van Pearl Harbor te leren. Een voorname 'wortel van kwaad' moet in feite worden gezocht in de onderlinge rivaliteit tussen de krijgs machtdelen, maar ook tussen de diverse groepen bij ieder krijgmachtdeel afzonder lijk, in dit geval de Intelligence afdelingen en de afdeling War Operations. Helaas zijn er in onze krijgsmacht voorbeelden te over, ook nog recentelijk. Wij mogen daarbij van geluk spreken, dat wij niet meteen met een Pearl Harbor worden geconfronteerd. Onderling moet men immers bij de krijgsmacht niet TEGEN elkaar, maar MET elkaar werken! Van der Kop Andere geraadpleegde bronnen: Aircraft Carriers, Polmar en Brown, 1969. Pacific War, Costello, 1981. At dawn we slept, Prange, 1981. The reluctant Admiral (Yamamoto), Agawa, 1979. The Japanese Navy in WWII by Japanese officers 1986. Het is nog te vroeg om een volledig financieel inzicht te hebben hoe het afgelopen jaar voor ons is geweest, ik kan toch zeggen dat we met een positief saldo zijn geëindigd. Dit is toch wel een meevaller want we hebben nogal wat kosten gehad. Zoals een aanschaf met inruil van een nieuwe timmermachine van 32.000,-, financiering van een grote advertentie programma van het museum en de kosten van een verkenningstocht naar Moskou waar volgens de verwachting wel oude oorlogsvliegtuigen surplus zouden kunnen zijn. Helaas geen vliegtuigen wel grote belangstelling voor een Russische show in Holland. Intussen kruipen wel alle kosten omhoog. Onze voorzitter heeft tijdens de donateursdag voor 1993 een minimum bijdrage aangekondigd tot 27,50. Voor junioressen van 10,- tot 12,50. Dit laatste bedrag is toch minder dan de kosten van de vier Nieuwsbrieven die ze krijgen. De enveloppen worden al in '92 duurder. De acceptgiro's voor '92 worden door de drukker van de Nieuwsbrief verzorgd. Diegenen die al hun bijdrage hebben gestort behoeven dus niet verontwaardigd te zijn en kunnen de giro laten liggen. Gezien de vele plannen die de directeur binnenkort denkt waar te maken, hoop ik op Uw blijvende steun voor ons museum te kunnen rekenen. 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 24