Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea Daar vele musea van uiteenlopende aard, worden geholpen door vrijwilligers, die in veel gevallen een vriendenkring oprichten ter structurering en coördinatie van de vele werkzaamheden, is ter ondersteuning van die vele vriendenkringen de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea opgericht. Ook de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum is bij deze Federatie aangesloten. Door de Federatie wordt de mogelijkheid geopend, voor individuele Vrienden, zich te abonneren op het blad van de Nederlandse Museumvereniging 'Museumvisie'. Het is een blad dat professionele aandacht besteedt aan stromingen en ontwikkelingen in het hele museumveld, en veel informatie biedt op een breed terrein qua tentoonstellingen, cursussen, bijeenkomsten, sponsoring, publicaties, enz. De abonnementsprijs van dit rijk geïllustreerde kwartaalblad is slechts 35,- per jaar. Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea p/a NMV, Postbus 3636, 1001 AK Amsterdam, Tel. 020-6203308 Bank: ABN-Laren 55.17.24.110, giro van de bank: 328588 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 30