Met de North American P-51D/K Mustang voerden 121 en 122 squadron vele lucht-grond aanvallen uit. totaal van ongeveer 3995 vlieguren. Door de verovering van vliegvelden op de vijand tijdens de eerste PA kreeg de ML meer armslag en onstond er een betere plaats indeling voor de onderdelen. Maar met het materiaalbestand ging het bergafwaards vanwege het uitblijven van broodnodige onderdelen en het niet verkrijgen van nieuw materiaal, e.e.a. als gevolg van de politieke situatie. De personeelssituatie in de tijd na de eerste PA werd eveneens precair vanwege de demobilisatie van de ex-krijgsgevangenen, die zich ondanks 3H jaar gevangenschap direct na de bevrijding hadden ingezet bij de opbouw van hun ML en nu de fysieke en psychische gevolgen ondervonden van de geleden ellende onder de Japanners. Ook de demobilisatie van de OVW-ers in de jaren 1947-48 veroorzaakte veel problemen. Er vielen gaten in de organisatie die niet opgevuld konden worden. Ondertussen verschaften de politiek en de tegenpartij geen rust, net zo min als de toegepaste verschroeide aarde tactiek, geob serveerd en gefotografeerd door de ML, een teken van vredelievendheid was. Als gevolg van één en ander werd ruim een jaar later, op 19 december 1948 de tweede PA ingeleid met de operatie 'Zuiderkruis', een luchtlan- dingsaanval op het vliegveld van Jogjakarta, het hart van de Indonesische Republiek. Getracht werd met deze aanval de regering en de legerleiding van de Indonesiërs gevan gen te nemen, hetgeen slechts ten dele gelukte. Luchtsteun voor de grondtroepen werd weer dag in dag uit gegeven. Ook werd op Sumatra een paradropping te Ajer Molek uitgevoerd. Op 6 januari 1949 werd de PA officieel beëindigd. Tijdens deze acue wer den 2412 sorties gevlogen met een totaal van 4110 vlieguren. 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 21