Ie HAAGSE LUCHTVAARTDAG Op zaterdag 22 augustus 1992 organiseert de Stichting Neptune Association de le Haagse Luchtvaartdag op het Malieveld te Den Haag. De Stichting Neptune Association (SNA) stelt zich ten doel de oude typen vliegtuigen van de maritieme luchtvaart in vliegende staat te brengen c.q. te behouden alsmede, met de daaraan verbonden historie, onder het brede publiek te brengen. De SNA nam onder andere deel aan de restauratie van de Dornier Do 24 vliegboot die binnenkort in het Militaire Luchtvaart Museum wordt tentoongesteld. Voorts is aangevangen met de restauratie van de Sikorsky S-51 helicopter, die aan de collectie van het Aviodome zal worden toegevoegd. Een projectgroep werkt aan de aankoop en exploitatie van een vliegend historisch mari tiem patrouillevliegtuig, de SP-2H Neptune. Verder geeft de Neptune Association het tweemaandelijks tijdschrift 'Marine Lucht vaart Magazine' uit. Daarnaast organiseren wij de bovengenoem de Haagse Luchtvaartdag hetgeen een jaar lijks terugkerend festijn moet worden. Op dit unieke evenement worden alle facetten van de luchtvaart vertegenwoordigd en gepre senteerd. De volgende activiteiten staan op het pro gramma: - Demonstraties parachutespringen, hete- luchtballonnen, parasailing, zweefvlieg tuigen en vliegers. - Demonstraties modelbouwhelicopters en -vliegtuigen. - Rondvluchten met de Sikorsky S-61N van KLM-Helicopters B.V. - Staticshow van diverse in dienst zijnde helicopters die in de ochtend landen op het Malieveld. - Tentoonstelling van historische vliegtui gen waaronder de F-104G Starfighter, Sikorsky S-58 en de Lambach HL-II. - Presentatie SNA, dienst luchtvaart Rijks politie en TU-Delft. - Een grote Airmarkt van luchtvaartattribu ten en verenigingen. - Een uitstekend catering. - Het geheel wordt opgeluisterd met de monstraties van Country dancers en ande re volksmuziekgroepen. Veel aandacht zal worden besteed aan publiciteit rondom de le Haagse Lucht vaartdag. Ter ondersteuning van het evene ment wordt een geillustreerd programma boekje uitgegeven waarin de mogelijkheid bestaat te adverteren. NATIONALE MODELBOUW MANIFESTATIE 1992 In de herfstvakantie van 18 t/m 25 oktober a.s. vindt traditiegetrouw de jaarlijkse Natio nale Modelbouw Manifestatie plaatst in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. Deze manifestatie wordt dit jaar voor de 10e keer in het MLM gehouden en zal daardoor bijzonder in de belangstelling staan. Ieder jaar wordt een thema gekozen waar om heen de manifestatie is opgebouwd. Dit jaar viert de Marine Luchtvaartdienst haar 75 jarig bestaan en daar de MLD een belangrijk onderwerp is in het Militaire Luchtvaart Museum, is dat dit jaar het thema. Tijdens de NMM worden reeds jaren sche pen getoond, waarvan er vele in een speciaal daarvoor neergezet bassin vaardemonstra ties geven. Daarnaast zullen diverse demon straties worden gehouden met bewegende modellen. De Nationale Modelbouw Manifestatie 1992 wordt wederom georganiseerd door het Militaire Luchtvaart Museum en de Interna tional Plastic Modellers' Society-Nederland. Tijdens de Nationale Modelbouw Manifesta tie van 18 t/m 25 oktober is het Militaire Luchtvaart Museum iedere dag geopend en wel van maandag t/m zaterdag van 10.00 16.30 uur en op zondag van 12.00-16.30 uur. 7e NATIONALE LUCHTVAARTBEURS IN DE AVIODOME In het luchtvaartmuseum Aviodome op 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 27