De Dornier DO 24T in het Militaire Luchtvaart Museum Eindelijk is het dan zover. Eindelijk is de oude vliegboot terug in het land waar het ongeveer vijftig jaar geleden werd gebouwd. Na veel omzwervingen en vele operationele vlieguren vindt zij haar uiteindelijke rust in het Militaire Luchtvaart Museum. De vliegboot, waarvan vaststaat dat de romp werd gebouwd bij Aviolanda te Papendrecht, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944) door het Duitse Luftfahrt Ministerium overgedragen aan de Spaanse Luchtmacht. Het vliegtuig werd ingezet ten behoeve van de Search and Rescue taak in het Middellandse Zee gebied en opereerde vanaf het eiland Mallorca. Met behulp van reservedelen die afkomstig waren van een vroegere productie lijn in Frankrijk heeft de vliegboot dienst kunnen doen tot het jaar 1970. In 1970 is de vliegboot als geschenk overge dragen, maar nu aan de Engelsen en wel aan het Royal Air Force Museum Hendon in London. De vliegboot werd in Spaanse kleuren achteloos achter in de museumhal geëxposeerd. Met niet aflatende ijver heeft de directie van het MLM bij het R.A.F. Museum aange drongen het vliegtuig in bruikleen te krijgen opdat het voor de Nederlandse Marinelucht vaartdienst zo historische en waardevolle toestel blijvend aan het Nederlandse publiek kon worden getoond. De vliegboot die grotendeels naar Nederlands ontwerp was gebouwd en waarmee zo veel oologsmissies zijn gevlogen tegen de Japanners in het voormalig Nederlands Indië. Op 22 november 1991 werd de bruikleen overeenkomst getekend door Dr. M.A. Fopp, directeur van het Royal Air Force Museum Hendon te Londen en de directeur van het Militaire Luchtvaart Museum, luite nant-kolonel M. Botma. Een lang gekoester de wens ging daarmee in vervulling. De bruikleentermijn is 21 jaar, met een optie op nog eens 21 jaar. Op 6 november 1991 werd in het R.A.F. Museum reeds begonnen met de ontmante ling van de vliegboot door personeel van de R.A.F. Personeel van de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft geassis teerd bij de werkzaamheden teneinde vol doende kennis te kunnen vergaren om de Dornier Do 24T weer in Nederland te kunnen opbouwen. Personeel van de Motortransportgroep KLu is wekenlang bezig geweest met het verken nen van de route in Engeland en Nederland om het transport veilig langs smalle en moeilijke wegen te krijgen. In samenwerking met de Engelse politie zijn knelpunten, zoals lantaarnpalen, tijdelijk verwijderd voor een ongehinderde doorgang. Het transport be stond uit vier vliegtuigopleggers van 20 meter lang, waarop de romp, vleugels, motoren en staartstuk werden vervoerd. Door de geweldige inzet en vakkundige begeleiding is het gelukt het transport op tijd te laten vertrekken uit Londen. Via Notting ham zette het konvooi koers naar Huil vanwaar dinsdagavond 26 november werd ingescheept op een veerboot van Northsea Ferries. Op 27 november kwam de Dornier omstreeks 08.00 uur aan in Rotterdam Europoort waarna het transport koers zette naar het Marinevliegkamp Valkenburg. Op MVK Valkenburg werd de Dornier van zijn oorspronkelijke Spaanse beschildering ontdaan, werden reparaties verricht en werd de vliegboot weer gemonteerd en in orginele kleuren gespoten. De Dornier werd gespoten in de kleuren en voorzien van de registratie X-24 zoals deze vanaf maart 1942 tot oktober 4

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 4