1943 vloog vanuit Australië. Mede dank zij de hulp van technici van het Marinevliegkamp Valkenburg en vrijwilli gers van de Neptune Association, werd deze gigantische klus geklaard. In de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 september j.l. vertrok omstreeks 24.00 uur een uitzonderlijk transport van de Koninklijke Luchtmacht van het Marine vliegkamp Valkenburg naar het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. Het transport bestond uit vier vliegtuig- opleggercombinaties elk met een lengte van 24 meter en een maximale breedte van 5,50 meter. De opleggers werden geladen met de romp, de drie motoren, de hoofdvleugel en het stabilo en het kielvlak van de Dornier Do- 24. Het transport werd begeleid door perso neel van de Koninklijke Marechaussee, de Bergingsdienst en de Motortransportgroep van de Koninklijke Luchtmacht. Omstreeks 02.00 uur arriveerde het trans port op het museumterrein. Met veel inspanning heeft het personeel van de Bergingsdienst van de Koninklijke Lucht macht, geassisteerd door personeel van het museum, er voor gezorgd dat de oude vliegboot nu in alle glorie staat te pronken in de Ir. Vreeburghal van het Militaire Lucht vaart Museum. Tijdens de opbouwwerkzaamheden bleef de hal geopend voor het publiek waardoor vele bezoekers getuige konden zijn van de bij zondere verrichtingen die nodig zijn om een dergelijk groot museumstuk te monteren (27 meter lang, 22 meter breed en ongeveer 6 meter hoog). EXPOSITIE 'VLIEGENDE VAARTUIGEN, VARENDE VLIEGTUIGEN' De expositie 'Vliegende vaartuigen, varende vliegtuigen' is gekoppeld aan de presentatie van de Dornier Do 24T vliegboot, die over geweldige vaareigenschappen beschikte. De expositie tracht in beeld en tekst een inzicht te geven in de opkomst, bloei en teloorgang van de vliegboten en illustreert dit met veel historische foto's, schilderijen van Serge Stone (Fokker), schilderijen van Jan Glas (algemeen), grote modellen met een schaal 1:20, twee authentieke drijvers van een Walrus, een model opbomvaartuig, model len draagvleugelboot, geschiedenis, zee- waardigheidsproeven van de Dornier Do 24K uit 1938 op video, etc. De expositie is te zien tot en met zondag 3 januari a.s. OFFICIËLE OVERDRACHT VAN DE DORNIER DO 24T AAN HET MLM Woensdag 30 september 1992 was het zover. Jaren nadat voor het eerst hardop de wens werd uitgesproken de Dornier Do 24T van het R.A.F. Museum Hendon in het Militaire Luchtvaart Museum te kunnen tonen, ging deze wens eindelijk in vervulling. In de zeer druk bezochte Vreeburghal opende de directeur van het MLM de plechtigheid en heette in het bijzonder welkom de Minister van Defensie A.L. ter Beek, waarbij hij de Minister aanbood, na de presentatie een korte rondleiding te verzor gen, zodat een beeld kon worden gevormd van het museum. Eveneen werden hartelijk welkom geheten de Luitenant-Generaal Manderveld, Bevel hebber der Luchtstrijdkrachten en de Com mandeur Zeylemakers, Vlagofficier Marine luchtvaartdienst. In het openingswoord werd een kort beeld geschetst hoe de Dornier uiteindelijk in het MLM is terecht gekomen, tevens werd stil gestaan bij de keuze van de registratie 'X-24' van de Dornier. Het woord werd daarna gegeven aan de Minister van Defensie, Zijne Exellentie A.L. ter Beek. De Minister schetste een aantal belangrijke feiten uit de geschiedenis van de Dornier Do 24 en heette daarbij van harte welkom diegenen onder de aanwezigen, die indertijd in Nederlands Indië met de Dor- niers tegen de Jappanners strijd hebben geleverd. Het Militaire Luchtvaart Museum werd door hem van harte gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst. Hierna gooide de 'bemanning' van de Dornier Do 24 'X-24' een lijntje uit, dat door de Minister werd binnengehaald en om een meerpaal werd gelegd. Hiermee werd de 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1992 | | pagina 7