- m mm Prinses Juliana tijdens een bezoek aan het 32st op Curagao. Het 32st squadron onderschepte en escorteerde het vliegtuig waarmee de Prinses arriveerde. Collectie Don L. Baker Op 1 april 1945 werd het squadron gealar meerd door een onbekende bron. Vliegtui gen scrambelden, maar keerden onverrich ter zake terug. Later bleek dat het hier om een 1 april grap ging. Een onderzoek naar de aanstichter van deze grap liep op niets uit. Het meest tragische ongeval voor het squadron vond plaats op 21 april. Tijdens een zoektocht naar een vermiste piloot van het 51st squadron, crashte een C-45 van het 32st met daarin vijf man. Vier van de vijf over leefden de crash niet, waaronder squadron commandant Maj. Charles G. Edwards. EINDE VAN DE OORLOG De oorlog in Europa kwam teneinde en niet veel later volgde ook de capitulatie van Japan. Er brak een hectische tijd aan voor het squadron. Veel manschappen werden naar huis gestuurd en de taak van het squadron veranderde enigszins. De laatste P- 39Qs werd teruggevlogen naar Amerika en de vliegactiviteiten werden teruggebracht tot enkele trainingsvluchten per dag. In februari 1946 werd het squadron omge doopt van Twin Engine naar Single Engine en enige weken later werd een begin gemaakt met het vervangen van de Light nings door Republic P-47N Thunderbolts. Het gebruik van deze toestellen was van kor te duur want op 15 oktober 1946 werd het 32st voor de eerste maal ontbonden. Het per soneel en al het materiaal werd diezelfde dag overgenomen door het 23st Fighter Squadron. Alhoewel het 32st nooit enig contact met de vijand heeft gehad, werden toch enige pilo ten gedecoreerd. 13 S»S§«

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1994 | | pagina 13