De Airspeed Oxford R6269, echter niet van de MLD, maar de latere C-28 van de LSK versterkt met twee Oxfords (C-4 en C-6), die door de CLO aan de Kon. marine ter beschikking werden gesteld. Als R.4 en R.5 hebben ze amper een jaar bij VSQ 5 gevlo gen, waarna afschrijving volgde. De R. 1 t/m R.3 verkeerden in een heel wat betere staat dan deze ex-LSK-toestellen. De komst van de via het MDAP geleverde Beechcraft SNR- 5/TC-45J tweemotorige opleidingsvliegtui gen in de loop van 1953 betekende voor de "Ox" het definitieve einde van een langduri ge dienstperiode bij de MLD in het Verenigd Koninkrijk bij No. 320 Squadron) en in Nederland. Nico Geldhof Bronnen: - Instituut voor Maritieme Historie/MLD- archief/Marinestaf Londen - Vliegboeken van OVL2 F. Ottervanger en OVL2 HA" Pecht Naschrift: Het MLD-archief van het Instituut voor Mari tieme Historie (voorheen Afdeling Maritie me Historie), Jan van Nassaustraat 112 te 2596 BW Den Haag (tel. 070-3162853) bevat bijzonder weinig gegevens en fotomateriaal betreffende de marine-Oxfords. Elke bijdra ge, van vliegboekgegevens tot - met name - foto's van deze vliegtuigen met RAF-serials en A-registraties, is dan ook bijzonder wel kom! 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1994 | | pagina 27