UITGIFTE GELEGENHEIDSENVELOPPE In de serie enveloppen over de Nederlandse militaire luchtvaart historie, een uitgave van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum en de Traditiekamer van de Marineluchtvaartdienst, verschijnt op donderdag 21 juli 1994 de 21e enveloppe. Deze enveloppe zal zijn gewijd aan de Fokker C.I, mede ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Fokker. Filatelistische gegevens: Enveloppe: 100 grams papier, formaat 10x19 cm, vier kleuren druk. FrankeringFrankeerzegel, dubbel-zegel 75 jaar Fokker, waarde 2 x 0,80. Stempels: PTT handstempel Soest, 21 juli 1994, 10.00 uur en van het Militaire Lucht vaart Museum. Adressering: Verwijderbaar etiket. Insluiter: Historisch overzicht van de Fokker C.I. Bestellingen: Door storting van 7,- per stuk op postbanknummer 413222 of bankreke ning 50.42.06.508 ten name van H.J. de Jong rek. MLM te Spijkenisse, onder vermelding van 'enveloppe nr. 21'. Om beschadigingen te voorkomen kunt u de enveloppe (n) ook onder couvert ontvangen, u dient dan wel ƒ1,- extra over te maken. Bestellingen dienen uiterlijk vóór de datum van uitgifte in ons bezit te zijn en zullen in volgorde van binnenkomst worden behan deld. Indien een enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. Bestellingen na de sluitingsdatum dienen te worden ver hoogd met ƒ1,- per enveloppe. Verzending geschiedt in de week na de datum van uitgif te. De nummers 4 (Fokker C.X), 5 (Glenn Mar tin 139W), 6 (Dornier Do-24), 7 (Fokker D.XXI), 8 (Fokker D.VII), 9 (KLu-75), 10 (Consolidated Catalina), 11 (Brewster Buffa lo), 12 (B-25 Mitchell), 13 (Fokker C.XIVw), 14 (Hawker Sea Hawk), 15 (Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, 50 jaar vlieger) 16 (Koolhoven FK-51), 17 (Lockheed Lode star), 18 (Fokker S-ll Instructor), 19 (Spitfi re) en 20 (Hawker Sea Fury) zijn nog in beperkte mate verkrijgbaar ad. j 8,- per stuk. LUCHTMACHTSTRUCTUREN IN BEWEGING 80 jaar Luchtmachtorganisatie Drs R. de Winter, drs E.H.J.C.M. Doreleijers. Uitgegeven door de Sectie Luchtmachthisto rie van de Staf van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten 176 blz., 30 x 21,5 cm., ISBN 90 73696 09 7, 's-Gravenhage 1994, prijs 45,- incl. verzendkosten. Wederom een publicatie van de Sectie Luchtmachthistorie, ditmaal een zeer fraai boek, rijkelijk geïlllustreerd in zwart-wit en kleur. Nu eens niet over het materieel, maar een beschrijving van de geschiedenis van 80 jaar Luchtmachtorganisatie vanaf het begin van deze eeuw en de ontwikkeling daarvan tot in de jaren 90. Aanvankelijk begonnen als een mini organi satie, waar het verwerven van een vastere plaats en het verkrijgen van een zekere vorm van autonomie centraal stond, werd de orga nisatorische emancipatie na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk volbracht en gin gen andere factoren als internationale samenwerking een belangrijkere rol spelen. Ook de ontwikkelingen van de commando structuren, tot de meest recente, worden beschreven. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op onwikkelingen die de aanleiding vorm den tot organisatorische veranderingen. Een gedegen werk, dat voor de geïnteres seerde een belangrijke aanvulling vormt voor zijn kennis betreffende de achtergron den van de huidige Koninklijke Luchtmacht. HGB Het boek is schriftelijk te bestellen bij: Sectie Luchtmachthistorie, Postbus 20703, 2500 ES 's-Gravenhage. 30

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1994 | | pagina 30