Evenementen 1994 Militaire Luchtvaart Museum van uitgifte in ons bezit te zijn en zullen wor den behandeld in volgorde van binnen komst. Indien de enveloppe is uitverkocht wordt het bedrag teruggestort. De verzen ding geschiedt in de week na de datum van uitgifte. Informatie betreffende verzending: Buro O.S.& O. MVK De Kooy, Postbus 10000, 1780 CA Den Hel der, tel.02230-58888. De navolgende enveloppen uit de serie MVK De Kooy zijn nog verkrijgbaar voor fl. 7,00 per stuk incl. verzending: de nummers 6 t/m 22 (zie postgironummer en adres hierbo ven). tot 12 oktober 9 oktober 14 oktober 15 en 16 oktober 16 t/m 23 oktober 1 november t/m 30 december 8 t/m 13 november 19 november 27 t/m 30 december Expositie schilderijen Militaire Fokkervliegtuigen - Serge Stone. Nationale Wetenschapsdag. Symposium "Veiligheid en Lucht- en Ruimtevaart" - Irenehal, Jaarbeurs Utrecht. Lucht- en Ruimtevaartexpo '94 Irenehal, Jaarbeurs Utrecht. 12e Nationale Modelbouw Manifestatie. Expositie 'Jagers over de Jungle". Nederlander boven Nieuw Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog. Luchtvaart-Film-Week. Donateursdag St. Vrienden van het MLM. 3e Open-Cockpit-Dagen. 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1994 | | pagina 26