Boven de natte bewolking toont de Zweedse Mustang voor het eerst haar Nederlandse kleuren. (Foto: Ben Ullings, 160994) VERRASSENDE ONTWIKKELING De verrassingen volgden elkaar snel op. In april van dit jaar kwam - voor velen onver wacht - de Amerikaanse Mustang "Damn Yan kee" op Lelystad aan. Het werd de eerste luchtwaardige Mustang die sinds lange tijd in ons land is gestationeerd. Nog geen vijf maanden later, rond de eerste september, landde op Eindhoven Airport een Mustang uit Zweden om - uitgevoerd in een Neder landsjasje - vanuit ons land te gaan vliegen. Deze uitbreiding van de luchtwaardige Mustangvloot in ons land past in de verhui zingen, die we recent bij andere Europese Mustangs zien. Het aantal in Europa vliegen de P-51's is in de afgelopen tien jaren vlot toegenomen. De in het Verenigd Koninkrijk vliegende exemplaren werden aangevuld met Mustangs in Frankrijk en Zwitserland, terwijl de Noorse en Zweedse Scandinaviërs ook van een vliegend exemplaar mochten genieten. Het leeuwedeel van het werk voor de toestellen bestond uit het meedoen aan airshows en in films. Bij de films was "Empire of the Sun" één van de hoogtepunten. De uitroep "P-51, Cadillac of the Skies" is bij velen blijven hangen. Ook "Memphis Belle" betekende een kwastje voor een aantal Mustangs. Nog steeds herinnert de beschil dering van de Engelse "Miss L" (van Robert Lamplough) aan de rol bij het maken van de opnamen bij deze film. De Scandinavische raspaarden bliezen waar mogelijk hun partij tje in het korps mee, maar het was vaak moei lijk 0111 mee te doen in het airshowcircuit. De afstanden naar de West-Europese shows ble ken nogal groot, waardoor "Old Crow", de Mustang van het Noorse Scandinavian Histo rie Flight dan ook meestal vanaf Duxford bij Old Flying Machine Comp., de collectie van pa en zoon Hanna, vloog. Het op deze manier exploiteren van de toestellen was meer rendabel dan te vliegen vanaf de noor delijke thuisbasis. De andere Scandinavische Mustang heeft nu dezelfde stap gemaakt. Eigenaar Flygexpo en haar direkteur Leif 13

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 13