Jaraker besloten het toestel bij de Duke of Brabant Air Force onder te brengen na over tuigd te zijn geraakt van de voordelen, die aan het meedoen in het West-Europese cir cuit zijn verbonden. Besloten werd om gedu rende de laatste maanden van 1994 het toe stel vanaf Eindhoven te opereren, voor de gelegenheid in een Nederlands kleurensche ma. NAAR NEDERLAND Zo landde op een regenachtige september- middag een Mustang op Eindhoven, om ver volgens in de hangar van Rainbow Aviation Center te worden gestald. Een Zweedse tech nicus bracht enkele leden van de DBAF's Technische Dienst de specifieke kneepjes voor de P-51 bij, terwijl enkele andere aktie- ven van DBAF zochten naar een historisch verantwoord Nederlands kleurenschema. Daarvoor werd hulp gekregen van Dutch Colour Group (met name Max Schep en Luc Boerman). Deze organisatie probeert de kleurenschema's van Nederlandse militaire vliegtuigen zo gedetailleerd mogelijk vast te leggen. In overleg met hen werd gekozen voor het schema van Mustang N3-615, de P- 51 die vooral opviel vanwege de fraaie haai- enbek. Voor het overige waren de Neder landse Mustangschema's immers niet al te spectaculair! Aan de hand van tekeningen en foto's kreeg de Zweedse Mustang een nieuw uiterlijk. N3-615 De oorspronkelijke N3-615 vloog in 1947 in Nederlands Indië. Het toestel was gestatio neerd op het vliegveld Polonia bij Medan in het noorden van Sumatra, waar het bij 122Sq dienst deed. Dit squadron werd op 1 novem ber 1946 opgericht en nam ruim twee weken later Polonia van het RAF 60Sq over. Aan het begin van 1947 beschikte 122Sq over zeven tien Mustangs, waaronder de N3-615, die als 44-13046 aan de United States Army Air For ce was geleverd. DE GESCHIEDENIS VAN DE ZWEEDSE P-51 De inmiddels vijftig jaar oude Zweedse Mustang kent een boeiende geschiedenis. Het vliegtuig, dat nu van een kleine registra tie SE-BKG is voorzien, werd in het najaar van 1944 als P-51D-20-NA met c/n 122-31590 door North American Aviation Inc. in Ingle- wood, CA gebouwd. Al snel volgde in decem ber 1944 aflevering aan de United States Army Air Force en werd de jager, voorzien van haar militaire serial 44-63864, verscheept naar Engeland. Daar werd het in rap tempo bij de 8th Air Force ingezet. De Mustang kwam in dienst bij het 83d Fighter Sq, een onderdeel van 78th Fighter Group. Tot de details uit haar Amerikaanse militaire loop baan behoort, dat het als persoonlijk vlieg tuig van Lt. Hubert Davis's dienst deed, voor zien van de naam "Twilight Tear" en Squadroncode HL-W. Twee "kill markings" op het vliegtuig venvezen naar de eerdere scores van Davis gedurende de oorlog. Het is overigens aardig te vermelden, dat dit 83d FS op Duxford, het huidige Engelse mekka op het gebied van luchtvaart uit de Tweede Wereldoorlog, was gestationeerd. Een ander aardig detail is, dat 83d FS gedurende de Tweede Wereldoorlog werd gedecoreerd voor haar rol in Operation Market Garden boven Nederland (september 1944) en haar inzet bij de bevrijding van Tsjechoslowakije in april 1944. De nu in Eindhoven aanwezige Mustang nam aan deze laatste akties deel. VIA ZWEDEN NAAR ISRAEL Zoals zoveel andere vliegtuigen raakte het toestel bij het einde van de Tweede Wereld oorlog overtollig. Het werd overgevlogen naar American Assembly Unit No. 1Dit had haar basis op Speke Airport bij Liverpool. De Mustang werd, na enige tijd te zijn opgesla gen, verkocht aan de Zweedse luchtmacht en via Schotland naar Zweden overgevlogen. Met de nieuwe identiteit Fv26158 (code "K") werd het op 17 juni 1949 bij het Flygvapen ingelijfd. Al vlot werd het in dienst genomen bij F16 op Uppsala en later bij F4 vanaf Ostersund. Na een aantal jaren trouwe dienst werden de eerste jets ingevoerd en kwam een einde aan het gebruik. Het vliegtuig werd op 9 februari 1953 verkocht aan Henry Wallen berg 8c Co. De fabriek van Svenska Flygverk- staderna in Malmö gaf het jachtvliegtuig ver volgens een overhaul, waarna de jager via 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 14