STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. College van advies: D. Krook, Lt.-Generaal KLu b.d. W.C. Louwerse, J.M. Schroder, President-Directeur Marti nair Holland N.V. Prof.lr. H. H. Wittenberg, voorzitter NSE beheer. Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: H. Dieters, Dammenseweg 10, 8723 CN Koudum, telefoon: 05142-2324. Secretaris: H.J. de Jong, Pieter de Hooghstraat 19, 3202 TW Spijkenisse, telefoon: 01880 12843. 1e Penningmeester: Ir. H. Doppenberg, Land van Ravensteins- traat 26, 5402 EK Uden, telefoon: 04132 66564. 2e Penningmeester en ledenadministra tie: F.H. Wiechmann, Alpen Rondweg 79, 1186 CX Amstelveen, telefoon: 020-6314009. Leden: U.J. Buys, R. d'Hollosy, H.J.E. van der Kop, Ir. J. Zaaijer. Bankrelaties: Bankrekening nr.: 30.23.61.413 Postbank nr.: 46987 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, Amstelveen. Redaktie: H.G. Berfelo, De Beaufortweg 15, 3711 BW Austerlitz, telefoon: 03439-1657. De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Lucht vaart Museum te Soesterberg, in al haar recreatieve, educatieve en publicrelation- staken, alsmede bij het streven naar het instandhouden van een collectie betreffen de de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is geves tigd op het Kamp van Zeist aan de Kamp weg te Soesterberg. Het museum is gratis toegankelijk en is het gehele jaar geopend, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 11.00 uur tot 16.30 uur (maandag, zaterdag, 1e Pinksterdag en beide Kerstdagen geslo ten). Militaire Luchtvaart Museum Kamp van Zeist Postbus 184 3769 ZK Soesterberg Telefoon: 03463-32837 Op het omslag: De McDonnell-Douglas F-15A Eagle van 32 Squadron nu bij de ingang van het Museum. 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 2