Een eerdere opname van de Fokker C.V. '592', hier nog in vliegende staat met de rozet van vóór sep- ember 1939. hoofd: Over de Rijn, over de Rijn zien te komen! Ik wist dat ten noorden van de Rijn de "hel" letterlijk was losgebroken. Als ik dus daar terecht kwam, werd ik, al kwam ik heel huids aan de grond, misschien toch "afge schoten", maar ten zuiden ervan was de zaak nog betrekkelijk rustig. We naderden de grond. De "vuurregen" houdt nog onverminderd aan. Deze duik schijnt uren te duren, al is het in werkelijk heid slechts een kwestie van seconden. Daar is de grond! Ik begin de machine op te trekken. Moeizaam, onder hevig schudden en trillen van het toestel, komt de neus omhoog. We razen over de uiterwaarden en zakken nog steeds lager. Geweldig snel gaat het, véél te snel! Een enorme klap: beng!! Weg linker onder vleugel! Spaanders vliegen in het rond, de flarden hangen er bij. We hebben een paal of een dijkje geraakt, de hele kist wordt omhoog gesmeten maar schiet nog steeds met geweldige snelheid voort. Ik weet hem weer vlak te brengen en zie plotseling de gro te winterdijk van de Rijn voor me. Van dit moment af houdt het op. De achtervolger, die veel sneller is dan ik, kan waarschijnlijk niet meer achter me blijven en suist nu over mij heen omhoog. Ik zie de dijk, met de verkeersweg, afgeba kend door een hek. Hij nadert razend snel. Ik trek uit alle macht om er overheen te komen. Maar het toestel dat, hoewel het nog voldoende snelheid heeft, misschien niet genoeg draagvermogen meer bezit vanwege die afgeknapte ondervleugel, wil niet meer omhoog. In volle vaart, met voluit draaiende motor, vliegen we tegen de dijk. De machine slaat helemaal over de kop, wordt meters omhoog gesmeten, over de dijk heen, en valt met een reuzen smak een heel eind verder tegen de grond. Waarbij de hele kist in elkaar schuift, zodat er niet veel over is. ER UIT Het wordt zwart voor mijn ogen en ik denk: 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 21