In de helicopterlijn is nu ook de Sikorsky S-51 in MLD beschildering opgenomen. liseren van een te bergen P-40, werd uiteindelijk bezegeld door de vondst van een nog in goe de staat verkerende P-40 in het Sentani meer in de buurt van Jaya Pura (Hollandia). Het toe stel ligt op een diepte van circa 15 meter en is nauwelijks beschadigd. Het realiseren van de berging en een mogelijk transport naar Nederland vereist nadere expertise en bovendien overleg met de Indonesische autoriteiten. De zoektocht van Max Ammer, in een land dat ooit deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden en dat nog ten dele wordt bewoond door volkeren die in het stenen tijdperk leven, was voor de media aanleiding om veel aandacht te schenken aan de reis van Max Ammer. De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaartmuseum hebben de reis voor een deel gefinancierd. De tentoonstelling "Jagers over de Jungle" is nog tot 31 maart 1995 te zien in het museum. Een heel aantrekkelijk aspect van de expositie vormen de authentieke films van het 120 squadron die zijn gemaakt door Maurenbrecher, een vroeger commandant van het squdron. De films zijn afkomstig uit de collectie van de heer K. Merkelbach. COLLECTIE UITBREIDING De collectie vliegtuigen is aanzienlijk uitgebreid in het afgelopen jaar. Door de komst van de Sikorsky S-51 in bruikleen van de Aviodome, de Sikorsky in bruikleen van de Anthony Fok- kerschool en de Alouette II heeft de helicopterlijn in de Vreeburghal body en aanzien gekre gen. Technisch personeel van de GPH heeft op vrijwillige basis de Belgische Alouette II op een schitterende wijze getransformeerd naar een helicopter in de SAR/TAR configuratie. De uit voering waarmee de Koninklijke Luchtmacht de helicopter operationeel heeft ingezet in de zestiger jaren in Nederlands Nieuw Guinea. Hulde voor het personeel van de GPH. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 8