■3 earn er Shoho met# escorte' SLAG IN DE KQRAALZEE 3 tot8 mei 1942 ap. carriers Zuikaku en Shokaku met escorte i •ijsfy t 3^ i TF 44 aangevallen door vijand "ei^njv 1 g tn 0630 7 mef\ tf44 kruisers naar Jomard str. TF 11:Lexington +escorte 0goO 8 mei TF 17:Yorktown +escorte us stri ke o$ ^TF 44:kruisers beschadigt Shokaku j:Jap..bezet gebied 8 mei 1118 Vtown' beschadigdLexington ook,zinkt om 1956 u zeemijlen SOLO M I S LA TF 17 SLAG BIJ MIDWAY Voor de Slag in de Koraalzee kreeg de USNavy via het breken van codes aanwijzin gen van een invasie op Midway of Pearl Har bor. Door vanuit Midway een open-bericht over een zoetwater tekort te laten zenden en daar de Japanners daarop in code reageerden, werd het duidelijk, dat de aanval op Midway zou zijn. De Japanners deden echter voorko men dat de Aleoeten hoofddoel waren om daarmee de Amerikaanse carriers verrassend in een val te laten lopen. Daarom werd een eskader samengesteld, dat naar de Aleoeten zou gaan met daarbij de carriers J UN YO en RYOJO met resp. 53 en 31 vliegtuigen. De aanval op Midway zou beginnen met de z.g. First Striking Force met vier grote car riers en ingescheept ca. 255 boordvliegtui- gen en een escorte van slagschepen, kruisers en torpedojagers. 19 transportschepen met meer dan 5000 man aan boord en 6 tankers en een repara tieschip werden gedekt door de carrier ZUI- HO met 23 vlgtn., 2 slagschepen, 8 zware kruisers en 10 torpedojagers. De hoofdmacht, waarbij ingedeeld het superslagschip YAMATÖ met admiraal Yamamoto aan boord als algemeen bevel hebber bestond verder uit nog eens 6 slag schepen, 13 torpedojagers, 2 vliegtuigmoe derschepen met drijvervliegtuigen, motor torpedoboten en mini onderzeeboten en nog eens een paar vliegtuigmoederschepen met 28 drijvervliegtuigen, voorts de carrier HOSHO met 26 vliegtuigen. Dat maakte de Japanse vloot op dat moment tot een immen- 15 Jap. invasie groep New Ireland New Britain Bougainville SOLOMON SEA 'APUA I BUNA r WOODLARK ROHTMOflillY Atm* 8 OEBQYNE IS >?»24W. J 5 May New Georgia^ Jap.land gepland op' 10 mei V-1030 6 me Shoho jomard TAGULA^p 7 mei 140ft..,, N «»U«.|i| Santa Isabel „TUIAG I 0/ .V i n?OD Florida 1 OZUU Guadalcanal^ lS Malait gezonken ROSSEL RENNELL .3 mei riding voor lg.b.t: basis stobal N.0,AUSTRALIË TF'i 11 airflf 1200^7 mei Sims en Neosho aangevallen/Sims zinkt; Neosho op 11 mei TF l\en TF 44 bij TF 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 15