Crash van een 860 Squadron Barracuda te Ayr, waarschijnlijk september 1945. toestellen van het verbeterde Mk.III type, welke over een Britse Air-to-surface vessel (ASV) Mk.X radaruitrusting beschikten. Deze in een koepel onder de staart onderge brachte zoekradar maakte deze versie bijzon der geschikt voor het uitvoeren van anti- onderzeebootverkenningsoperaties. helaas was een tekort aan reservedelen oorzaak, dat de vlieggereedheid van het squadron op RNAS Maydown gedurende de juli-maand slechts 26% bedroeg. Begin september 1945 verhuisde het squadron van Noord-Ierland naar Schotland, waar nu RNAS Ayr de nieuwe basis werd. For- matievliegen, anti-sub bommenwerpoefenin- gen, navigatieoefeningen en vooral het uit voeren van droge deklandingen vormden de hoofdschotel van een intensief opwerkpro- gramma. Alle Barracuda's, uitgezonderd de serials ME230 en ME236, werden die maand voorzien van RATOG en gemodificeerd voor het duikbombardement. Op 30 oktober 1945 werden acht vliegtuigbe manningen met hun Barracuda's inge scheept aan boord van het escorte-vlieg kampschip HMS "Nairana". Nu moest blij ken, dat de vele eerder uitgevoerde addl's inderdaad hun nut hadden opgebracht. De vliegers bewezen hun "proficiency" in het deklanden, hoewel OVL2 H.H. Vader door breuk in de remkabel met zijn Barracuda in de barrier landde en zo ook nog de nodige schade aan een tweede Barracuda aanricht te. Na afloop van deze korte embarkatie aan boord van de "Nairana" vloog het squadron medio november naar zijn nieuwe basis RNAS Fearn, eveneens in Schotland. Vanaf dit vliegkamp werden de oefenactiviteiten voortgezet, zij het op een iets bescheidener schaal dan in de voorgaande maanden het geval was geweest. Hierbij ging op 6 decem ber de ME131 tijdens het "addelen" onderuit en kon vanwege de opgelopen schade meteen worden afgevoerd. In afwachting van de nieuwe Fairey Firefly Mk.I vliegtuigen, die voor 860 waren bestemd, stonden de verdere vliegactiviteiten daarna op een laag pitje. Op 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 28