Oproep 29 januari 1946 werden de eerste zes Vuur vliegen te Fearn door het squadron in ont vangst genomen. De meeste Barracuda's waren toen al aan de Royal Navy teruggege ven. In februari 1946 was de Barracuda periode, waarschijnlijk met weinig smartge- voelens, voorgoed afgesloten (15). Nico Geldhof Noten Geraadpleegde bronnen 1. G.J.A. Raven "De Kroon op het anker - 175 jaar Koninklijke marine", Amsterdam (1988), p.93. 2. W.G.D. Blundell "British Aircraft Carriers", Hemel Hempstead (1969), p.79-82. 3. Instituut voor Maritieme Historie (1MH), MLD-archief/bundel Da 3/17-/19 4. Ibidem, bundel Da 3/22, 3/26. 5. Centraal Archieven Depot (CAD) Ministerie van Defensie, archief marinestaf Londen P83/6/13/43. 6. E. Brown "Wings of the Navy", Londen (1980), p.99-107. 7. H.A. Taylor "Fairey Aircraft since 1915", Lon den (1974), p.312-325. 8. IMH, MLD-archief/bundel Da 4/1 - /10. Dil waren cle officieren-vliegers KMRTV F. Otter vanger, E.K. van Unen en J. Lips. Zij werden spoedig daarna gevolgd door OVL2 P.J. Lee- dekerken, J.P. Boswinkel en OVL2 KMR TV W.H. van Lienden. 9. Cf. noot 8. Na hem volgden OZWNR3 KMR TVJ.H. Louwerse, J.H. Carpentier Alting en M.C. Le Poole. 10. Als 8. Dit waren resp. OVL2 H.A. Pecht, J.J.A.W. Molenaar en E. Kragt, alsmede de res. sergeant-vlieger W.J. Leijds, de OVL2 H.H. Vader Dzn en R. Visser incl. OVL2 KMR TV A.R. Kruijt. 11. Captain Brown's visie over de Barracuda kwam grotendeels overeen met de door Ottervanger beschreven eigenschappen. 12. Cf. noot 6. 13. Deze en volgende feiten werden ontleend aan "Rapporten Verrichtingen No. 860 Squadron" over de maanden juni 1945 t/m/ januari 1946 (IMI I/MLD-archief, bundel Da 4/6-/10). 14. R. Sturtivant "The squadrons of the Fleet Air Arm". Air-Britain (1984), p.254. No. 822 Squadron ging kort daarna over op Fairey Firefly Mk.I jager-verkenners. 15. Vlgs. vliegboek J.J.A.W. Molenaar (archief auteur) Wie heeft er kleurenfoto's/dia's van de marineluchtvaartdienst uit de periode 1945-65 voor mij ter beschikking. Een selectie foto's zal worden gebruikt voor het samenstellen en uitgeven van een jubi leum MLD-luchtvaartkalender. Gezocht worden foto's/dia's van o.a. de volgende vliegtuigtypen: Catalina, Do-24K, Mariner, B-25 Mitchell, C-47 Neptune, UT-6 Harvard, de S-51 en S-55 helicopters en de Hr.Ms. Karei Doorman. Het fotomateriaal wordt U retour gezonden en alle evt. onkosten zullen door mij wor den vergoed. Korbee: promotie MLD, Camphuysenstraat 13, 2231 TA Rijnsburg, tel. 01718 - 23920 29

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1995 | | pagina 29