De overname van de eerste Supermachine Sea Otter voor de Koninklijke Marine. V.i.n.r. LTZ 1 H. Pol derman, LTZ 1 Leonard, LTZV 1 G.F. Rijnders, KLTZ(T) D. van Leeuwen en KLTZV L.A.H. Rombeek. zodanig was deze gemeenschappelijke OSRI) een samenbundeling van afzonderlijke red dingsorganisaties, zoals die gedurende de Tweede Wereldoorlog zowel bij de R.A.F. als bij de Duitse Luftwaffe in het leven waren geroepen. Hoofdtaak toen en ook nu na de oorlog was het uitvoeren van reddingsacties ten behoeve van in zee gecrashte vliegtuigbe manningen en het verlenen van de nodige hulp op zee in geval van in nood verkerende schepen. Met de coördinatie en uitvoering van deze assistentie werden zowel de MLD als de varende marine belast. Naast de aanschaf van de Sea Otter-amfibievliegtuigen werden ook twee snelvarende motorboten voor OSRD-doeleinden gereed gemaakt. Deze boten werden in de loop van 1950 als RI 1 en RI 2 in dienst gesteld. Voor wat betreft het MLD-aandeel in de OSRD werd beslist, dat het op Valkenburg gebaseerde Algemene Diensten Squadron met de daadwerkelijke opsporingstaak zou worden belast. Vanaf 22 maart 1949 nam het opnieuw in dienst gestelde 320 Squadron deze taak over. In alle gevallen fungeerden speciaal ingerichte Mitchell- vliegtuigen als redders in nood. De coördinatie van alle reddingsacties, waarvoor zo nodig ook reddingboten van de Kon. Noord- en Zuidhollandse Reddingmaat schappij (KNZHRM) werden ingeschakeld, geschiedde vanuit een speciaal daartoe inge richt centrum op het marinevliegkamp Val kenburg. Zodra een alarm bericht door Radio Scheveningen of Schiphol Tower naar Valkenburg was uitgezonden, werd vanaf de verkeerstoren op het vliegkamp direct een rode lichtkogel afgevuurd. Dit was voor alle rond Valkenburg en omgeving in de lucht zijnde vliegtuigen een teken om zich zo snel en zo ver mogelijk van de basis te verwijde ren. De op de grond staande vliegtuigen moesten dan onmiddellijk de startbaan verla- 17

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 17