Eerste Chinook op Vliegbasis Soesterberg geland Op 29 december j.l. arriveerde, als tweede, de Chinook D-664 op Soesterberg. Eind december zijn op de vliegbasis Soesterberg de eerste twee Chinook-helikopters aangeko men. Het 298 Squadron heeft hiermede het paradepaardje van de luchtmacht binnenge haald. Op zaterdag 23 december 1995 zijn de twee Chinooks per schip in Rotterdam gearri veerd. Op een afgesloten gedeelte van de kade zijn de heli's vliegklaar gemaakt om vervolgens naar hun toekomstige thuisbasis Soesterberg te vliegen. De bakermat wordt immers het nest van de Tactische Helikopter Groep Koninklijke Lucht macht. De bemanning van de Chinook bestond uit majoor Ben van Cappelle, kapitein Ton Schattorie, eerste luitenant René van Riet, adjudant Hennie Timmermans en de sergeanten le klas Anne Hendriks en John Bentvelzen. In zijn totaliteit krijgt het 298 Squadron de beschikking over 13 Chinooks. Zeven toestellen zijn overgenomen van de Canadese lucht macht. Deze toestellen zijn tot nul vlieguren teruggebracht en worden bij de Boeingfabrieken in Philadelphia volledig gemoderniseerd om daarna te worden afgeleverd aan de Lucht macht. Eind februari 1996 moeten de eerste zeven toestellen vliegklaar zijn en op de "BAKER MAT" zijn aangekomen. In 1998 volgen dan nog eens zes nieuwe toestellen. De eerste zeven Chinooks zijn uitgerust met een extra reddingslier en een waterdam, die het mogelijk maakt om op het water te landen. De belangrijkste taak van de Chinook wordt het vervoer van perso neel en materieel tijdens operaties van de Luchtmobiele Brigade. Alle dertien Chinooks wor den afgeleverd in dezelfde configuratie. Pol de Soelen 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 24