zwaar en niet meer nodig. - De radio vervangen door een modern exemplaar. - De antenne vervangen door een modern exemplaar, of moderne antennes bijplaatsen. - De metalen propeller bij voorkeur vervangen door een houten exemplaar (geeft bij een crashlanding minder schade aan de motor). - De canopy (plexiglazen cockpitdak) vervangen, daar in de originele scheurtjes zitten. - Alle bekabeling van roeren, rolroeren ed. vervangen. - Alle elektrische bedrading vervangen. - Een moderne brandblusser inbouwen. - De banden en remschijven vervangen. en nog tientallen andere reparaties, vervangingen en modificaties. Van het 'originele' toestel zoals het in 1945 uit dienst is gesteld, blijft na "restauratie" onge veer 50% over, en na enkele jaren vliegen, kleine ongelukjes en reparaties steeds minder. Nu zegt u misschien, "wat geeft dat, het blijft immers hetzelfde vliegtuig en vroeger werden vliegtuigen toch ook gerepareerd?". Daarmee komen we aan twee belangrijke eigenschappen van een museumobject; 1een voorwerp uit het verleden dat informatie in zich draagt over de samenstelling en het gebruik van dat voorwerp. 2. een medium waardoor personen in zekere zin het verleden kunnen waarnemen. Door het luchtwaardig maken gaat met name deze eerste waarde van een vliegtuig als museu mobject verloren, informatie over samenstelling, vorm en gebruik van alle bovengenoemde vliegtuigcomponen ten Referentiemateriaal waaraan vliegtuigresten geïdentificeerd kunnen worden, zoals gebeurd bij de zoektocht naar Amelia Earhard en haar Lockheed Electra in de Stille Oceaan. Een tweede aspect van vliegende historische vliegtuigen is uiteraard het risico van een ongeluk. Dit kan ook bij vaar- en voertuigen voorkomen, maar over het algemeen met minder ernstige consequenties. Bij crashes gaat in veel gevallen het hele vliegtuig verloren. Hiermee is het object en de afge leide informatie verdwenen, vaak raken bemanning en passagiers gewond of sterven, en er is tenslotte een groot financieel verlies (historische vliegtuigen als Spitfires en Mustangs ed. hebben een waarde van tussen de 750.000,- en 1.500.00,-) En denk nu niet; 'dat zal wel niet zo vaak voorkomen', in de eerste 6 maanden van 1994 ver ongelukten wereldwijd 16 historische vliegtuigen. - zes vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog en tien uit de periode 1947-1955 - veertien geheel total loss en twee zwaar beschadigd, die vrijwel geheel herbouwt moeten worden. - 21 doden (vliegers en passagiers) Als dit representatief genoemd mag worden, gaat in een hoog tempo historisch materiaal ver loren. Ten derde speelt de 'druk' om te vliegen met historische vliegtuigen een belangrijke rol. Als voorbeeld kan het type B-17 bommenwerper dienen. Hiervan zijn bijna 13.000 exempla- 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 7