HOWLAND I. TO LAE totals CONSULTANT IN NAVIGATION LOS ANQELC3 CALirORNiA Van Oost naar West vliegplan f 150 mpu over 2.556 mijl C.S.Williams Purdue Howland E.P. (Erroneous Position) ligt 16 mijl ten Westen van Howland T.P. We zien dat het tijd- raam tussen 00:00 en 20:17 GCT ligt. Het brandstofverbruik in dit onderzoek is een functie van de tijd, zodat die functie hier axiomatisch is: ze bevat een verbruikperiode van 20ul7m waarvan de duur niet bewijsbaar is. Gewoonlijk draagt het opnemen van een axioma of definitie bij aan de zwakte van een theorie. Het is echter niet zo dat axioma's en definities niet aannemelijk te maken zijn. Hun bestaan sluit rechtstreekse deductie wel uit maar de conditionele functie waarin ze zich bevinden kan hun in aanleg negatieve impuls op de theorie-sterkte geheel goedmaken als blijkt dat het toepassen van empirie uit bekende gegevens uitkomsten in het onderstelde functieveld ople vert. Zo zullen we hier weldra zien dat de aldus verkregen uitkomsten voor het brandstofverbruik uitstekend overeenkomen met Amelia's bericht van 19:12 GCT waarin ze zegt nog voor een half uur benzine te hebben. We berekenen nu eerst partiële gemiddelden voor brandstofverbruik per tijd eenheid tussen 00:00 en 20:17 GCT. De reken-operaties gaan zo: Het midden houdend tussen Vwf (forecast) =15 mpu en Vwa (actual) 25 mpu noteren we (tabel pag. 13) voor gemiddeld benzineverbruik tot 07:20 GCT: 483 gals. 66 gpu 7u20m 14 2356 Ml. 17H -01M. MO. TIME ON CR5E. TIME TO CHGE. TIME TOGO AT ST. TOTAL TIME AT ST DIST. ON CRSE. MAG. CRSE 1 •22 00:00 17=01 00=00 56 246® 2 I -11 00:22 16-39 00:2 2 17 7 240° 3 hit 13 3 15 26 133 177 2 4 8* 4 III 244 1407 244 17 7 2 4 6' 5 101 3^55 13=06 3:55 177 249° 6 I'll 5:06 11=55 5=06 177 24 9 7 1.10 607 I0-44 607 176 250' 6 l'IO 7:27 9:34 7:27 176 250® 9 1:10 8:37 624 8:37 176 250' 10 100 9:47 704 9;47 176 25T II 110 1057 6=04 10=57 178 251 1? MO 12=07 4:54 I207 175 251® 13 100 I3:l 7 344 1307 175 252' 14 100 14 «27 2'34 14:27 175 253° 15 124 I5--37 l>2 4 15-37 210 253° 1 17:0I 2556 FLIOHT

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 14