Een compilatie van de gevonden cijfers geeft de brandstofbalans voor 18:45 GCT: Brandstofvoorraad U.S.gals. F, F, Fs 10:20 GCT 418 396 22 Verbruik 10:20 - 18:45 GCT 354 354 18:45 GCT Voorraad 64 42 22 Wij kunnen nu de partiële gemiddelde cijfers van benzineverbruik opstellen voor 00:00 tot 20:17 GCT: Tijdverloop U.S.gals. p.u 00:00-07:20 72,5 07:20-10:20 50,0 10:20-18:45 42,1 18:45-20:17 41,8 Het gemiddelde brandstofverbruik voor de gehele naar Howland vlucht was (1.100 gals.) 20ul7m 54,2 gpu. Om vertrouwd te raken met de betekenis van de cijfers in het tabelletje maken we als rekenvoor beeld eerst twee sommen. Voorbeeld 1. Bereken de positie van het vliegtuig op het vliegpad en de tijd waarvoor gold dat de helft van de brandstof was verbruikt. Was het brandstofverbruik regelmatig over de vluchtlengte verdeeld Oplossing. 1.100 gals.2 550 gals. verbruikt op tijdstip tj. Verbruik 00:00 - 07:20 GCT is 7u20m x 72,5 gpu 532 gals. (550 - 532)gals. 18 gals. te verbruiken in de 07:20 - 10:20 GCT periode. (18 gals.)50 gpu 21m36s, tel op bij 07:20 GCT. Antwoord. Om 07:41:36 GCT was de helft van de brandstof opgevlogen, 54,0 mijl na de passage over Nukumanu op weg naar het eerste richtpunt bij Nauru. Het verbruik was niet regelmatig over de vlucht lengte verdeeld: 50% van de brandstof was verbruikt voor 34% van de voorgenomen reisafstand. GCT Tot.gals. 87-oct. 100-oct. Uit Duur Opm. 18:45 64 42 22 19 27m 1 19:12 45 23 22 12 17m 2 19:29 33 11 22 11 16m 3 19:45 22 0 22 20 29m 4 20:14 2 0 2 2 03 m 5 20:17 0 0 0 6 Brandstofvoorraden en verbruik 18:45 tot 20:17 GCT. Verbruiksnelheid 41,8 gals.u. 16

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 16