Luchtvaart kalender 1997 "80 jaar marineluchtvaartdienst" "Geef de vloot ook vleugels", deze uitspraak kwam van Luitenant-ter-zee A.E. Ramboldo, een fer vent ballonvaarder en in 1907 een van de oprichters van de huidige "Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart" (KNVvL). Hij pleitte al in een vroeg stadium voor het belang van het vliegtuig voor de vloot. De Marineluchtvaartdienst (M.L.D.) vormde bij de oprichting op 18 augustus 1917 een bescheiden onderdeel van de Koninklijke Marine. Zij groeide uit tot de "ogen van de vloot", een krachtig wapen, dat tegenwoordig ook veel steun verleent aan VN-operaties waar ook ter wereld. De M.L.D. bestaat volgend jaar (1997) tachtig jaar. Gezien de grote veranderingen die de M.L.D. gedurende de laatste vijftig jaar .van haar veelbewogen bestaan heeft ondergaan, werd het nuttig geacht om juist déze periode op verantwoorde wijze op foto's vast te leggen in de negende uitgave van de serie luchtvaart kalenders. Een kalender over de M.L.D. is niet nieuw. Een kalender, waarin alle historische vliegtuigfoto's in kleur zijn opgenomen, is dat wel en voorziet in een duidelijk behoefte. Diverse instanties, burgers en (oud)marinemensen hebben hun foto's of dia's ter beschikking gesteld om deze jubileum-kalender 1997 te realiseeren. Zestien maanden (speur)werk is er aan vooraf gegaan om het kleurenfoto materiaal uit de periode 1940 - 1970 op te sporen. Het resultaat is er naar. Maar liefst 35 vliegtuigfoto's van verschillende typen zijn afgedrukt in deze kalender, die merendeels nimmer gepubliceerd zijn. Eoto's die waar ook ter wereld gemaakt zijn in o.a. voorma lig Nederlands Nieuw Guinea, het Caribisch gebied en op de Hr.Ms. Karei Doorman. Het resultaat is dat bijna iedere foto zijn eigen verhaal verteld, waarbij ook het personeel niet wordt vergeten. De collectie foto's beslaat een periode vanaf 1940 tot heden met o.a: de Fairey Firefly, Hawker Sea Fury, Grumman Avenger, North American Mitchell, Consolidated Catalina, Dornier Do-24K, Douglas Dakota, alle helicopters waarmee de M.L.D. heeft gevlogen en het vliegkampschip Hr.Ms. Karei Doorman. Alle veertien M.L.D- en squadron emblemen zijn in kleur opgenomen. De kalen der is een stukje fotohistorie en een bescheiden herinnering aan tachtig jaar Marineluchtvaart dienst. De kalender is voorzien van een duidelijke maandindeling, weeknummers, ruimte voor uw notities, vermelding van bijzondere dagen, de foto is voorzien van ruime tekst/informatie. Het kalenderfor maat is A3 (30 x 42 cm). Per maand zijn twee foto's opgenomen, één van 19 x 29 cm. en één van 10 x 15 cm. De voorzijde van de kalender is voorzien van een fotocollage. De kalender wordt uitgebracht door "Korbee-promotie: MLD" te Rijnsburg. Deze zeer fraaie jubileum-kalender 1997 is verkrijgbaar bij: de Scheepstoko's van het MVK. Valkenburg, MVK. de Kooy en Admiraliteit, bij de winkel "De Brik" van het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, bij Flash-Aviation te Eindhoven en de Luchtvaart Hobby Shop te Aalsmeerderbrug. De kalender kan eveneens in uw bezit komen door een bedrag van 30,00 over te maken op postgiro nr. 2567434 t.n.v. "Korbee-Promotie: M.L.D." te Rijnsburg onder vermelding van: Kalender 1997. De kalender wordt van harte aanbevolen. Het is de fraaiste kalender tot nu toe door Peter Korbee uitgebracht en misstaat geenzins in uw (werk)kamer. 35

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1996 | | pagina 35