De veldsterkte- of "S"-meters van radio-ontvangers in liet tijdperk waren geijkt, in eenheden micro Volt vooreen standaard signaal. De S-meter ontvangt zijn energie van een Inkomend signaal, dat in de ontvanger de schakeling voor automatische sterkte regeling van het uitgangvolume acti veert. De aanwijzing van de S-meter is lineair met de door het electro magnetisch veld van de zen der over de antennepolen geïnduceerde spanning. Voortplanting van het veld heeft plaats met de lichtsnelheid maar de sterkte is onderhevig aan de zgn. "Reverse Distance Law", die zegt dat de veldsterkte omgekeerd evenredig is met de afstand die het golffront heeft afgelegd. De cijfers van de tabel zijn overgebracht in het diagram. Goed is te zien dat van 14:15 GCT af bij afnemende gegiste afstand de signaalsterkte toenam. Van 19:30 GCT af zou het vliegtuig de omgeving van Howland weer achter zich gelaten hebben [34]. De getekende grafiek van de functie S f(d), die de R.D.-wet beschrijft, is altijd een hyperbool. De NR16020 zal de middelverre omgeving van Howland zeker bereikt hebben. Maar hoe dicht precies kan het vliegtuig het eiland genaderd zijn op grond van voor ons meetbare criteria? Welnu, in het 3 megaHertz gebied van het frequentie spectrum heeft de zgn. grondgolf van een radiozender een bereik van enige honderden mijlen [35]. De grondgolf levert een hoge veldsterkte zodra het golffront arriveert. De S-meter van een ontvan ger zal daar op reageren met een in korte tijd sterk stijgende uitslag van de wijzer. Ditzelfde effect is waarschijnlijk de oorzaak van het stijgen van de op de "Itasca" aangewezen veldsterkte van "1" naar "3" tussen 16:25 en 17:44 GCT: een toename van 200% voor de afstand die halveert. In Amelia Earhart te Bandoeng, een paar weken voor haar verdwijning. 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1997 | | pagina 11