Het resultaat mag er zijn; de vleugel ligt er strak, vlak en glad bij en maakt een zeer solide indruk. Men verwacht op korte termijn deze ondervleugel te voltooien, daarna kan met de tweede worden begonnen. De bouw daarvan kan waarschijnlijk aanmerkelijk sneller gebeuren, aangezien alle onderdelen al gereed zijn, zodat deze ondervleugel eigenlijk "alleen nog maar in elkaar behoeft te worden gezet". Zo simpel is het natuurlijk niet. hoewel de ervaring heeft geleerd dat de aanmaak van onderdelen meer tijd vergt dan montage van de vleugel. Bovendien levert de opgedane werkervaring ook nogal wat tijdwinst op. De delen van de tweede ondervleugel liggen op een andere werkbank netjes gesor teerd en genummerd gereed voor assemblage. Na bezichtiging van de fabricage van de vleugels werd een tweede werklocatie bezocht, waar een aantal leerlingen met allerhande activiteiten bezig was en waarde overige, al voltooide C.X-onder- delen op enkele werkbanken stonden uitgestald. Te bewonderen waren de stoel voorde vlieger, een instrumentenpaneel, een voetenstuur en een doos vol met kleine onderdelen. Juweeltjes, stuk voor stuk. resultaten van groot vakmanschap! (Foto's 3, 4 en 5) Over onderdelen die niet bij het VTOC zouden worden gemaakt, valt nu wat minder te melden. Het is duidelijk dat het goed gaal met de Nederlandse economie en dat het bedrijfsleven volle order portefeuilles heeft; er blijft weinig of geen tijd meer over om ons te helpen bij het realiseren van het C.X-project. Goed voor de B.V. Nederland, voor ons wat minder, helaas. Maar er wordt aan gewerkt en ik hoop dat er de volgende maal meer en beter te melden is. 3. Voltooide vliegerstoel. De eind vorig jaar gereedgekomen romp staat nu weer bij de technische dienst van Marine Vliegkamp Valkenburg. Er worden nog wel kleine werkzaamheden aan uitgevoerd, maar het wach ten is eigenlijk op de onderdelen die in de romp moeten worden geplaatst voordat met het bekle den daarvan kan worden begonnen. Ook de tech nische diensten van diverse onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht dragen hun steentje bij; zeer binnenkort vinden met de Commandant van DM VS te Woensdrecht besprekingen plaats om dit Depot daarin meer te betrekken. Ik wil deze voortgangsrapportage niet be-eindigen zonder U allen nogmaals op te roepen het C.X- project te steunen. Wist U overigens dat er in het Museum een kleine expositie over de C.X is inge richt? Er staat daar ook een "offerblok"' waarin U Uw bijdragen - onder onze dankzegging - kunt deponeren. Mocht U in het bezit zijn van origine le C.X-onderdelen die U zou willen afstaan, dan zijn wij meer dan gelukkig U daarbij behulpzaam te zijn. R. (RHollosy 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1997 | | pagina 6