scheping naar Nederland zouden de toestellen vervolgens geheel naar de eisen van de LSK worden gerevideerd en "als nieuw" worden afgeleverd. Het met North American afgesloten licentiebouwcontract kon gehandhaafd blijven. Fokker zou volgens de hierin gestelde voor waarden alle benodigde mallen en kalibers kopen en bouwen, waardoor de fabriek geheel ingericht zou zijn voorde bouw en reparatie van deze toestellen. Ter verbetering van de onder- delensituatie werd Fokker bovendien in de gelegenheid gesteld om de nodige reservedelen ten bedrage van 800.000,- te fabriceren2". Toen alles tussen beide departementen geregeld was, bleek Economische Zaken allerminst inge nomen te zijn met de in dit concept-contract voorgestelde gang van zaken. De voor die tijd vrij forse dollartoewijzing kwam volgens dit Ministerie slechts voor een deel ten nutte van de zo begeerde snelle wederopbouw van de nationale vliegtuigindustrie en zou in feite ten koste gaan van andere, evenzeer profijtelijke industriële projecten. Het eerder gestelde doel inzake het herstel van de zelfscheppende vlieg tuigindustrie in Nederland moest door het aan gaan van een dergelijke omvangrijke revisie opdracht nu noodgedwongen naar een later tijd stip worden verschoven27. Een coiiiproniis-coiitracl voor Fokker Dank zij met name een positieve inbreng van het Ministerie van Marine bleek het mogelijk om snel uit de ontstane impasse inzake het Harvard-contract te geraken. De Koninklijke Marine was n.l. in dat jaar eveneens geconfron teerd met de deviezennood van de overheid, waardoor bepaalde vliegtuigaankopen voor het nieuwe carrierbedrijf binnen de MLD moesten worden opgeschort. De toen voorgestelde aan schaf van 25 Hawker Sea Fury deklandingsja- gers en 14 Fairey Firefly Mk.V verkenners/ onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen moest nu naar de Marinebegroting voor 1949 worden ver schoven. Plaatsing van de Firefly-bestelling bleek wel mogelijk, waarna aflevering van deze toestellen inderdaad in de loop van 1949 kon worden gerealiseerd. "Marine" kreeg t.a.v. de Sea Fury-aankoop van regeringswege geen toe stemming, maar ontving het advies om de licen- tiebouw van deze marinejager door de Nederlandse industrie in overweging te nemen. Het verstrekken van een dergelijke opdracht zou "van doorslaggevende betekenis zijn voor het instandhouden van de thans noodlijdende vliegtuigindustrie in Nederland". De marineleiding was bepaald niet ingenomen met dit voorstel. Bij licentiebouw in Nederland zou de aflevering van de Sea Furies pas na min stens 2 jaar kunnen geschieden. Dit zou dus betekenen, dat deze marinejagers pas begin 1951 operationeel ingedeeld zouden zijn. De nieuwe "Karei Doorman", die in mei 1948 van de Royal Navy zou worden overgenomen, zou dus minimaal twee jaar zonder ingescheept jachtsquadron moeten opereren. In verband met de oorlogsgereedheid van het vliegkampschip werd dit volkomen onaanvaardbaar geacht2". "Uiterlijk binnen 1 jaar dient de Marine dan ook over 25 Sea Furies voor het carrierbedrijf te beschikken", aldus het commentaar van de marinestaf-'. Door een tweede seriebestelling voor twaalf Sea Furies in Engeland te plaatsen, kon gedeeltelijk aan de bezwaren van de mari nestaf worden voldaan. Fokker ontving nu ter compensatie van de geannuleerde Harvard- bestelling een contract voor 25 in licentie te bouwen Hawker Sea Fury F.B.Mk.Xl marine jachtvliegtuigen inclusief 20% van het hiermee gemoeide aankoopbedrag aan reservedelen. Daarbij werd serieus rekening gehouden met het plaatsen van een aanvullende opdracht voor nog eens 15 licentie-Sea Furies30. Door een gecombineerde opdracht voor 50 te reviseren Harvards en 25 nieuw te bouwen Sea Fury-vliegtuigen aan f okker te verlenen, werd aldus de fabriek, in ieder geval een werkvolume verkregen dat vrijwel gelijk was indien nieuw- bouworders voor 50 Harvards en 16 Sea Furies zouden zijn verstrekt. Fokker kon dus méér dan tevreden zijn met dit compromis-contract. Bijkomend belangrijk financieel voordeel voor 21

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 21