UITREIKING GOUDEN MEDAILLE EN EREDIPLOMA'S GENERAAL SNIJDERS FONDS Op maandag 15 december j.l. werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden in de Generaal Snijdershal de gouden Generaal Snijders Medaille uitgereikt aan de heer J.M. (Martin) Schroder. Voorafgaand aan deze ceremonie werden de Erediploma's 1997 van het Generaal Snijders Fonds uitgereikt. Na het welkomswoord van de directeur van het Militaire Luchtvaart Museum, de luitenant kolonel M. Botma, werd door de voorzitter van de Stichting Generaal Snijders Fonds, generaal majoor b.d. H. Dieters ingegaan op de motieven voorde uitreiking. De Erediploma's werden uitgereikt: aan de heer E.R. Boshoff. invlieger en promotor van historische vliegtuigen, daar hij als getalen teerd vlieger zowel in Nederland als daarbuiten met grote veelzijdigheid en ondernemingsgeest veel heeft bijgedragen aan het vergroten van de betekenis en het belang van de luchtvaart, ook in his torische zin. aan de heer ir H. Doppenberg, bestuurder van diverse luchtvaartorganisaties, voor zijn meer dan 60 jaar lange grote betrokkenheid bij de Nederlandse militaire en civiele luchtvaart, die tot uiting komt in de vele belangrijke functies die hij met grote inzet en deskundigheid op operationeel en technisch gebied heeft bekleed en voor zijn alom gewaardeerd optreden als bestuurslid - ook na zijn actieve loopbaan - van diverse luchtvaartorganisaties. aan de heer W.M.B. van Gooi, directeur Noordwijk Space Expo, voor zijn inspirerende leiding, inzet en daadkracht als directeur van de publieksgerichte, educatieve ruimtevaartexpositie Noordwijk Space Expo, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevordering van de kennis van en het enthousiastme voorde ruimtevaart in Nederland. De Erediploma's werden overhandigd door prof. dr ir J.L. van Ingen van de faculteit der Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft. Hierna richtte Gen.Maj. Dieters het woord tot de heer J.M. Schroder en gaf daarbij aan, de redenen die tot het toekennen van de gouden Generaal Snijders Medaille hadden geleid: aan Martin Schroder. President-Directeur van Martinair Holland N.V., die van jongsaf een onstuitbaar enthousiastme voor de luchtvaart getoond heeft en daarnaast een groot ondernemers talent heeft ontwikkeld, blijk gevend van visie en daadkracht, waardoor hij in de luchtvaartwereld een uitzonderlijke positie heeft verworven. Als tastbaar bewijs van waardering werd de gouden Generaal Snijders Medaille met groot genoe gen door Z.K.H. Prins Bernhard uitgereikt aan de heer Schroder, die in zijn dankwoord ook vooral zijn echtgenote betrok. De Stichting Generaal Snijders Fonds is opgericht op 29 december 1952 te Den Haag. Grondleg- 9

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 9