Bezoek ZKH Prins Bernhard met de "PB1" aan RAF Station Bircham Newton, 15 juni 1942. Coll. IMH (via N. Geldhof) kwam het wel heel toepasselijke vliegtuigken- merk "PB1" in wit op de rompstaart7. In gebruik Na aankomst in Engeland werd de "PB1" bij de De Havilland Repair Unit te Witney (bij Oxford) geassembleerd en vlieggereed gemaakt. De Havilland werd ook belast met het uitvoeren van het benodigde onderhoud inclusief de inspectiebeurten. Volgens Britse opgave werd het toestel op 30 november 1941 voor de eerste keer door De Havilland beproefd8. Wanneer het toestel door de Prins in ontvangst werd geno men, is niet bekend. Hetzelfde geldt voor het gedurende het gehele jaar 1942 geaccumuleer de aantal vlieguren9. De eerste publieksver- schijning, waarbij de Beechcraft veelvuldig werd gefotografeerd, vond plaats op 15 juni 1942. De Prins bracht die dag een officieel bezoek aan RAF Station Bircham Newton voor de uitreiking van decoraties aan bemanningsle den van hel aldaar gebaseerde No. 320 (Dutch) Squadron10. Volgens vliegboekaanlekeningen van de Prins werd "PB F' in 1943 pas op 3 april weer door hem gevlogen. Het totaal gemaakte aantal vlieguren bedroeg dat jaar 38u.50. In 1944 vloog de Prins in totaal 34u.45' met de Beechcraft. In september werd de eerste vlucht naar het toen pas bevrijde Zuid-Nederland gemaakt. Deze onderneming bleek niet zonder risico's te zijn, aangezien het toestel onderweg tot twee keer toe onder vuur werd genomen! Ook in oktober werden vanuit het Verenigd Koninkrijk vluchten naar België en Nederland uitgevoerd. Gedurende dit zo belangrijke oor logsjaar maakte de Prins voor verbindingsdoel einden naast de "PB1" veelvuldig gebruik van de Stinson L-5B "Sentinel", die als "Flying Jeep" voor dit werk uitstekende diensten bewees. Op Nieuwjaarsdag 1945 stond de Beechcraft geparkeerd op Evere/Brussel, toen een volledig ingerichte operationele vliegbasis van de Britse 2nd Tactical Air Force. Tijdens de grootschalige Duitse luchtaanval op geallieerde vliegvelden, beter bekend als "Unternehmen Bodenplatte", werd de "PB1" die dag door toe stellen van II III/JG 26 onder vuur genomen en volledig vernield". 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 15