STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. College van advies: D. Krook, Lt.-Generaal KLu b.d. W.C. Louwerse, J.M. Schroder, President-Directeur Martinair Holland N.V., Prof.lr H.H. Wittenberg, voorzitter NSE beheer. Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: H. Dieters, Dammenseweg 10, 8723 CN Koudum, telefoon: 0514-522324. Secretaris: H.J. de Jong, Jan Wagtendonkstraat 68, 2251 RN Voorschoten, telefoon: 071-5612443. Penningmeester: P.P.A. Moreu, Lindholm 156, 2133 CZ Hoofddorp, telefoon: 023-5635231 Bankrekening nr.: 30.23.61.413 Postbank nr.: 46987 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, Hoofddorp. C.X Project: R. d'Hollosy, Oude Jokweg 8, 8394 VP De Hoeve, telefoon: 0561-433468. Bankrekening nr.: 15.19.23.078 Postbank nr.: 312 609 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, De Hoeve. Leden: U.J. Buys, R. d'Hollosy, H.J.E. van der Kop, Ir J. Zaaijer. Ledenadministratie: Postbus 178, 3769 ZK Soesterberg. Redaktie: H.G. Berfelo, De Beaufortweg 15, 3711 BW Austerlitz, telefoon: 0343-491657. De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, in al haar recreatieve, educatieve en publicrela- tionstaken, alsmede bij het streven naar het instandhouden van een collectie betreffen de de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is geves tigd op het Kamp van Zeist aan de Kamp weg te Soesterberg. Het museum is gratis toegankelijk en is het gehele jaar geopend, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 11.00 uur tot 16.30 uur (maandag, zaterdag, 1e Pinksterdag en beide Kerstdagen geslo ten). Militaire Luchtvaart Museum Kamp van Zeist Postbus 184 3769 ZK Soesterberg Telefoon: 0346-353815 Op het omslag: Zal een toestel van de oudste generatie F-16's, zoals de J-212, dit jaar deel gaan uitmaken van de museumcollectie? (Foto: J. Dionet) 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 2