hun gedachten over te dragen als zij, behalve met personeel, maar ook met de industrie of weten schappers te maken zou den krijgen in verband met modificaties, nieuwe projecten e.d. In de jaren zeventig werd de 'Spec. N.\ 'de Aero Systems Course' genoemd en permanent op het R.A.F. College Cranwell gevestigd. Nog steeds vol gen Britse officieren en die van het Gemenebest en van andere landen die cursus die ongeveer een jaar duurt. De Specialist Navigation Course heeft ertoe geleid dat ook in de Verenigde Staten, maar ook in de toemalige Sovjet Unie een der gelijke specialistencursus tot stand kwam. Avontuurlijk als hij was, wist Dickie direct na de oorlog gedaan te krijgen met een gestripte AVRO Lancasterbommenwerper vanuit R.A.F. Shawbury een vlucht rond de wereld en naar de Noordpool te maken. Die Aries I poolvlucht, een voor die tijd gewaagde onderneming, werd wereldnieuws, ook omdat uit metingen bleek, dat de magnetische Noordpool ergens anders lag dan bekend was. Tot aan zijn pensioen in 1958 kreeg Dickie belangrijke functies. Tot dan werd hem gevraagd in hoeverre zijn 'baby' de AP 1234 aangepast moest worden om mee te gaan met de tijd. Daarna wilde hij er (terecht) niets meer mee te maken hebben. De navigatie in vliegtuigen werd steeds meer geautomatiseerd, maar het principe van het luchtplot wordt nog steeds wel onderwezen. Mede door Dickie Richardsons inbreng werd de Aries Association opgericht met als leden allen die de Specialist Navigation Course en de Aero Systems Course hebben gevolgd. Ieder jaar wordt er ter opfrissing een symposium gehou den en een reünie-diner. Dickie was altijd pre sent en steeds was hij omringd door jongeren, die graag met hem kennis wilden maken en ook naar zijn verhalen vroegen, die doorkneed waren met een humor, die deze aimabele, kun dige man, eigen was. In juli 1995 miste hij de reünie. Desgevraagd zei hij: 'My compass needs swinging'. Hij over leed op 12 oktober 1995, op 83-jarige leeftijd. Nawoord Dickie Richardson ontmoette ik voor de eerste keer, toen ik de No 2 Specialist Navigation in 1946 op R.A.F Shawbury mocht volgen en hij op het punt stond overgeplaatst te worden. Daarna hebben wij jarenlang met elkaar contact onderhouden, ook over zijn memoires, die juist voordat hij stierf als manuscript gereed waren. Door toedoen van zijn vrienden is het als boek 3 met de titel 'MAN IS NOT LOST', medio 1997 verschenen. Het was een voorrecht hem te kennen. Van der Kop 25 CORK LONDON ■SO THE SPOUT PARIS OPERATION CORK THE TWELVE ANTI U-BOAT PATROLS FOR THE INVASION OF EUROPE - 1944

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 25