WAAG VEEL, RISKEER NIETS! G.A. Koppen (1890 - 1970) en de vlucht van de "Postduif" Op 28 oktober j.L, werd onder bovenvermelde titel het eerste exemplaar van een boek aangeboden aan de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, de luitenant generaal B.A.C. Droste door de schrijver ervan, de heer Piet L. Koppen. Tevens werd ter gelegenheid van deze aanbieding een model van de Fokker F.VlIa/3M "Postduif' aan het MLM aangeboden. Het boek "Waag veel, riskeer niets!" beschrijft het leven van George Alexander Koppen (1890 - 1970), die vooral bekend werd door zijn vlucht met de H-NAEA "Postduif' naar Indië in oktober 1927. Het boek verhaalt over de jeugd van Koppen en zijn intrede bij de LVA in 1914. Daarbij wordt een beeld geschetst van de begintijd van de vliegerij en de sfeer en gebeurtenissen op de Soesterbergse vlieghei. Daar begint bij Koppen ook het plan te rijpen een vlucht naar Indië te maken. Na een bij Parijs afgebroken vlucht naar Italië, en een ver doorgevoerd plan voor een eer ste vlucht naar Indië met een voor dat doel speciaal aange schaft éénmotorig toestel, kon Koppen in 1927 zijn lang ge koesterde wens in vervulling laten gaan. De voorbereiding en de vlucht met de "Postduif' en de gebeur tenissen daaromheen worden uitgebreid besproken en be slaan ongeveer de helft van het Aanbieding van het model van de "Postduif" H-NAEA, een boek. geschenk aan luitenant Koppen in 1927 in Soesterberg. Na de oprichting van de KN1LM treed Koppen in dienst van deze nieuwe maatschappij en vliegt met één van de nieuw aangeschafte Fokker F.VIIb/3M's, de H-NAFA, wederom naar Indië om daar chef vliegdienst voor de KNILM te worden. Hierna maakte Koppen deel uit van een luchtkarterings-expeditie naar Nieuw Guinea, in de func tie van chef vliegdienst. Het boek laat zich gemakkelijk lezen en geeft, rondom de persoon Koppen, ook een goed beeld van de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en Indië. Het formaat van het boek is 17 x 24 cm., het bezit 188 pagina's van goede kwaliteiten en vele interessante foto's. Het is geschreven door Piet L. Koppen, een neef van de hoofdpersoon, en uitgegeven door "De Bataafse Leeuw". Waag veelriskeer niets!" is verkrijgbaar in de boekhandel voor f 39,50 en uiteraard in de mu seumwinkel "De Brik". Een aanrader voor geïnteresseerden in Nederlandse luchtvaarthistorie. H.G. Berfelo 26

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1998 | | pagina 26