De Curtiss P- wordt op vml Aviodome Arno van der Holst en kolonel b.d. René d'Hollosy van de stichting Vrienden van het MLM. tevens expeditieleider. Hoewel het water waarin de vliegtuigen liggen niet diep is, volgen de leden van de verkenningsmissie deze winter een duikcursus zodat ze zelf met zuur- stofflessen onder water kunnen beoordelen of een berging moge lijk is. Behalve het verkennings team gaan ook enkele lokale dui kers mee. Zij kennen het water goed en weten waar de vliegtui gen precies liggen. Voor hun ver trek gaan de Nieuw-Guinea gan gers nog bij het Vlieger-overle- vings Oefen en Test Centrum (VOTC) van de luchtmacht langs om de dos en do'nts in Irian Jay a te leren. Volgens Kreuger wordt het een zeer interessante verkennings tocht: "We gaan niet alleen dui ken naar een Kittyhawk, maar gaan ook naar Merauke aan de zuidkant in de buurt van Papoea Nieuw- Guinea. Daar heeft in 1943 en 1944 het 120 squadron van het KNIL gezeten". De vliegers van dit squadron vlogen vanaf Merauke ver schillende patrouilles, maar de Japanse vijand bleef daar buiten beeld. Later werd het squadron naar Biak verplaatst, vanwaar het volop aan de strijd tegen de Japanners heeft deelgenomen. Volgens de conservator bevinden zich bij Merauke op twee lokaties onder het zand nog mogelijk toestellen van dit voormalige fameuze squadron van de Nederlandse lucht vaart: "in elk geval willen we ook daar kijken of een bergingsexpeditie de moeite waard is". Toch zijn er ook kritische geluiden in het muse um te horen over de berging van de Kittyhawk. Volgens sergeant Lit is er nog onvoldoende nagedacht over de wijze waarop het wrak van het vliegtuig uit het water moet worden gehaald.: "Ik heb niet de indruk dat je in Nieuw-Guinea om de hoek een drijvende kraan kunt huren. Een methode zou kunnen zijn het wrak vol te pompen met pingpong balletjes waardoor het vliegtuig omhoog komt. Of dit realistisch is dat moet de verkenning maar uit wijzen". In elk geval zijn de voorbereidingen in volle gang. De reis naar Nieuw-Guinea is vol- 40N Kittyhawk van 120 Squadron. Naar dit type Nederlands Nieuw Guinea gezocht. gens Lit nu geregeld. "Ook hebben we de steun van de Indonesische autoriteiten om in de betrokken gebieden te duiken en te speuren naar de toestellen. Mocht het tot een berging komen dan is ook het vervoer van de wrakken naar de dichtstbijzijnde havenplaats en het ver voer naar Nederland geregeld. We krijgen daar bij naast de steun van de Indonesische autori teiten ook de steun Nederlandse marine en koopvaardij. Nee, de twee grote vragen gaan luiden: kunnen we het vliegtuig met beperkte technische middelen bergen en is het vliegtuig nog in een dusdanige staat dat het een berging en restauratie waard is". Het antwoord op deze vragen moeten conservator Bas Kreuger en vliegtuigtechnicus Willem Lit geven nadat ze in het warme water van Irian Jaya door hun duik- maskers de P-40 Kittyhawk hebben aan schouwd. Dick Piest 11

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 11