DE HANDLEY PAGE HALIFAX BOMMENWERPER UIT WOU Zoals bekend heeft de zware bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog, zeker bij de geallieerden een grote rol gespeeld. Dat kwam door liet geloof dat er bestond voor bet strategisch bombardement, dat men zich lang voor die oorlog voor ogen bad gesteld en dat al voor het uitbreken van de vijandelijkheden werd vertaald in de productie van zware bommenwerpers, die diep in vijandelijk gebied moesten kunnen doordringen. Lange tijd heerste de opinie 'the bomber always conies through9, hetgeen al gauw in WO II werd gelogenstraft, zodat Royal Air Force Bomber Command voornamelijk aan iiachtaanvalleii deed, daar de bewapening van de Britse bommenwerpers te licht bleek. De Amerikanen kozen bet concept 6fight it out9, wat na vele verliezen pas echt moge lijk werd, toen de bommenwerpers door lange-afstaiidjaclitvliegtuigen werden geëscor teerd. Namen als Vliegende Forten, Liberators, Lancasters en Superforten werden gemeengoed, en in een wat mindere mate de Halifax. In 1936 bracht de RAF leiding de stafeisen uit voor zware bommenwerpers, met het oogmerk die te voorzien van twee in ontwikkeling zijnde Rolls Royce Vulture motoren. Gevolg was de ontwikkeling van de Avro Manchester, die later met vier Rolls Royce Merlins de succesvolle Lancaster zou worden. Daarnaast kwam de Halifax ook voorzien van twee Vulture motoren. Dan was er wat eerder de Short Sterling, die van stafzijde al een viermotorig vliegtuig moest zijn. doch waaraan limieten werden verbonden voor wat betreft spanwijdte (ze moesten in de toen aanwezige hangars passen), terwijl de bommen- last was geënt op de toen aanwezige bommen. De Sterling nam deze beperkingen in zijn hele diensttijd mee, zij het dat het toestel voor aller hande taken werd ingezet, zoals mijnen leggen, sleepvliegtuig zijn voor zweefvliegtuigen, inge zet worden voor speciale opdrachten zoals drop pings voor de ondergrondse beweging in Europa. Omdat de productie van de Vulture werd opge houden door allerlei nog niet opgeloste proble men en die zich geheel op de Manchester zou richten, werd op aanraden van Handley Page al snel overgegaan tot een wijziging van het ont- De Handley Page Halifax B.Mk.lll gereed voor een volgende missie. 14

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 14