stream' wel bekend was. maar nog niet ten voor dele werd gebruikt. Maar eerst werd er twee dagen in die stad aan de Nij 1 gepassagierd. Dat wil zeggen naar het beroemde Shephard Hotel en daar in de pal mentuin zitten (drinken), een paar musea haas tig bekijken en naar een nachtclub gaan met een Egyptische RAF liaisonoffcier die verwant bleek te zijn aan de toen aan de macht zijnde koning Faroek. Hij toonde zijn afkomst door bedelaars geld toe te werpen en ons te zeggen dat niet te doen om zo wellicht zijn imago te ver groten. Behalve dat, we hadden niet erg veel geld! Intussen was het uitkijken voor schoen poetsers, kleine jongetjes die, wanneer je hun diensten afwees, met een duik je schoenen in het zuur zetten, waardoor die dof werden, zo zouden blijven en lange tijd een ongure stank gaven. In Khartoem liet onze Halifax het echter afwe ten. Een oleo (schokdemper) van het reusachti ge onderstel was lek en bleek daar niet meteen te repareren. Vandaar dat enige dagen vertier werd gezocht in het zwembad van de deftige Countryclub in Khartoem, een ritje in de bloed- hitte (45°C) werd gemaakt naar Omdurman. Daar had generaal Kitchener zijn grote slag geslagen tegen de opstandelingen en kreeg Churchill als militair en verslaggever bekend heid. Niet mag worden vergeten, dat op het sta- bilo van de Halifax een eitje werd gebakken dat aan de zwoegende, zwetende sleutelaars werd gegeven. Op een gunstig moment na twee nachten bloed- hitte werd in de de vroege ochtend, wanneer de temperatuur meewerkt meer pk's te leveren, weer naar Caïro gevlogen. Daar liet een der motoren het afweten zodat na vier uur vertra ging naar Tripolis werd gevlogen om daar op Castel Benito (genoemd naar Mussolini) te lan den en er te overnachten. Dat was een prachti ge basis met een accommodatie die paleisachtig aandeed. De volgende dag werd koers gezet naar Gibraltar. Onderweg moest geklommen worden naar 12.500 vt, omdat er tot 10.000 vt een zand storm woedde, die de lucht bruin kleurde, de motoren deed kuchen en de vleugelneus en pro- De Halifax Mk.lll in de vlucht. 16

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 16