acht jaar oud, naar Europa gezonden, waar hij op een internaat in Vevey (Zwitserland) een deel van zijn jeugd doorbracht. Een begonnen studie aan Yale University werd in 1903 afgebroken, waarna William naar de staat Washington trok om daar, in navolging van zijn vader, in de hout handel een eigen bedrijf te beginnen. Ook hij bleek een voortvarend ondernemer en was bin nen een aantal jaren een gefortuneerde per soonlijkheid in de "North-West". Zo vader, zo zoon! Zijn grote hobby was zeilen. Als menig andere man werd ook hij geboeid door de opkomst van de gemotoriseerde lucht vaart. In 1914 greep hij een gelegenheid aan om als passagier een vlucht mee te maken. Vanaf dat ogenblik was hij door de luchtvaart gegre pen. In 1915, hij was reeds de 30 gepasseerd, begon hij vlieglessen te nemen. Met een vriend, marineofficier Conrad Westervelt, werd kort daarna het plan ontwikkeld om zelf vliegtuigen te ontwerpen en te bouwen. Zodoende werd in 1916, in Seattle, de "Pacific Aero Products Company" opgericht. In dat jaar leverde zijn bedrijf, gevestigd in een oude scheepswerf en 21 personeelsleden, het eerste produkt af: een watervliegtuig (de B&W), gemaakt van hout, linnen en draden, dat een maximum snelheid van 75 mph kon bereiken. Nog vóórdat de eerste vlucht kon plaatsvinden werd Conrad Westervelt, wegens zijn marine verplichtingen. i.v.m. dreigend oorlogsgevaar overgeplaatst naar de oostkust van de VS en was William genoodzaakt het bedrijf zonder compagnon voort te zetten. Reden om de naam van zijn bedrijf te wijzigen in "Boeing Airplane Company". Voor Amerikaanse tongen was de Westfaalse versie van zijn familienaam moeilijk uit te spre ken. Daarom "veramerikaniseerde" hij deze met de alternatieve schrijfwijze Boeing (ook in Duitsland gebruikelijk). Echter, in Amerika wordt oe uitgesproken als oo. Door de deelname van de VS aan de eerste Wereldoorlog in 1917 was de orderportefeuille gedurende de eerste jaren goed gevuld. Toen in 1918 een einde kwam aan deze oorlog bleven verdere orders van het leger achterwege en was de economische crisis ook in zijn bedrijf voel baar. Eerst in 1926 gingen de zaken, door een verbe terde conjunctuur, weer beter. Ook meerdere toeleveringsbedrijven werden overgenomen. Het bedrijf groeide voortvarend uit tot een van de meest vooraanstaande vliegtuigproducenten. Boeing eiste van zijn medewerkers een volledi ge inzet, de hoogst gekwalificeerde produktie en in hoge mate toepassing van kostenbeheersing: een combinatie, die zijn onderneming naar de top van het industriële gebeuren stuwde. Een perfectionist: Boeing wilde de onderdelen, zodra deze van de produktie- lijn kwamen, zelf controleren; wat zijn goedkeuring niet kon weg dragen werd tegen de grond gesmeten met de kreet: "Make me a good one!". Hoewel zeer conservatief in zijn persoonlijk gedrag (hij kleedde zich steeds voor het diner, ook tijdens een dagje vissen), nam Boeing op zakelijk gebied zonodig spectaculaire risico's. Hij stond bekend om zijn agressieve orderverwerving. Toen in 1921 het leger een offerte vroeg voor de bouw van jachtvliegtuigen, kwam Boeing met een drastisch lager bod dan zijn concurrenten en wist uit deze transactie nog een behoorlijke winst te behalen. In 1927 bleef zijn bod eveneens beneden de concurrentie betreffende een postvervoer-con- tract tussen Chicago en San Francisco. Andere contracten volgden. Hij richtte een nieuw bedrijf op, plaatste daarin 25 speciaal hiervoor door Boeing Airplane Company ontworpen en gebouwde vliegtuigen en behaalde ook hier gunstige resultaten. Deze nieuwe maatschappij, die zich vanaf het begin ook op passagiersvervoer toelegde, werd de grondslag voor United Airlines. In 1928 richtte Boeing met enkele fabrikanten en vervoerders een holding company op: United Aircraft Transport Corp. Als gevolg van een door het Congres in 1934 uitgevaardigde wet, Anti-Trust Act, moest de holding worden ont bonden. 19

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 19