Wil de achtste persoon naam en adres opgeven aan C. van Steijn, Verdiweg 65, 3816 KB Amersfoort, tel. 033-4751005. Tevens zijn 4 prijzen niet opgehaald. Als u de lootjes nog niet weggegooid hebt, stuurt u deze dan op naar bovenstaand adres en uw prijs wordt alsnog toegezonden. De lotnummers zijn: rose 295 en 296, groen 440 en 744. VAN DE MUSEUMSHOP "DE BRIK" Bij de museumshop "De Brik" zijn nog verkrijgbaar de boekjes Militaire Luchtvaart no. 2 t/m no. 13. Zolang de voorraad strekt zijn de boekjes no. 2 t/m no. 11 verkrijgbaar voor de prijs van 4,50 per stuk. Per 5 stuks 20,-. Tevens zijn nog verkrijgbaar de gelegenheidsenveloppen: Stichting Vrienden MLMno. 4 t/m no. 30 voor de prijs van 6,50 per stuk. Per 5 stuks 30,-. Traditiekamer De Kooyno. 6 t/m no. 30 voor de prijs van 6,50 per stuk. Per 5 stuks 30,-. Mars et Historiano. 3 t/m 10 voor de prijs van 6,50 per stuk. Per 5 stuks 30,-. FDC Reüniesno. 1, no. 3 en no. 5 t/m 12 voor de prijs van 6,50 per stuk. Per 5 stuks 30,-. Zolang de voorraad strekt. C. van Steijn INGEKOMEN Onze donateur L. de Soeten nam een persoonlijk initiatief en organiseert een tweetal excursies. Hij ver zocht ons deze in de Nieuwsbrief op te nemen: april/mei 1999 Excursie naar Air Operations Control Station (AOCS) te Nieuw-Milligen. Dit is een bijzondere gelegenheid om kennis te nemen van de (operationele) vliegactiviteiten. Aan deze excursie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. mei/juni 1999 Excursie naar de vliegbasis Kleine Brogel in België. Het is de bedoeling dat we met zo'n 50 personen het smaldeel van de Tijgers gaan bezoeken. In woord en beeld zullen vliegers van het smaldeel u briefen. Verder wordt een bezoek gebracht aan de verkeerstoren, de brandweer, de hondensectie enz. Aanmelden d.m.v. een briefkaartje aan L. de Soeten, Van Meursstraat 34, 3532 CK Utrecht. Gaarne uw naam, geboortedatum, paspoortnummer en telefoonnummer vermelden. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 27