STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAART MUSEUM Beschermheer: Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. College van advies: D. Krook, Lt.-Generaal KLu b.d. W.C. Louwerse, J.M. Schroder, President-Directeur Martinair Holland N.V., Prof.lr H.H. Wittenberg, voorzitter NSE beheer. Erelid: H. Dieters Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: F.P. Schulte, Noordzijde Zoom 10, 4613 AA Bergen op Zoom, tel.: 0164-256266. Vice-voorzitter: R. Zeijlemaker, Vierambachtsweg 51 2481 KS Woubrugge, telefoon: 0172-518470 Secretaris: H.J. de Jong, Jan Wagtendonkstraat 68, 2251 RN Voorschoten, telefoon: 071-5612443. Penningmeester: P.P.A. Moreu, Lindholm 156, 2133 CZ Hoofddorp, telefoon: 023-5635231. Bankrekening nr.: 30.23.61.413 Postbank nr.: 46987 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, Hoofddorp. C.X Project: R. d'Hollosy, Oude Jokweg 8, 8394 VP De Hoeve, telefoon: 0561-433468. Bankrekening nr.: 15.19.23.078 Postbank nr.: 312 609 beide t.n.v. Stichting Vrienden Militaire Luchtvaart Museum, De Hoeve. Leden: Ir Th.A. Bierman, U.J. Buys, R. d'Hollosy, Ir J. Zaaijer. De Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum heeft ten doel: Het geven van steun aan het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg, in al haar recreatieve, educatieve en publicrela- tionstaken, alsmede bij het streven naar het instandhouden van een collectie betreffen de de geschiedenis van het luchtwapen. Het Militaire Luchtvaart Museum is geves tigd op het Kamp van Zeist aan de Kamp weg te Soesterberg. Het museum is gratis toegankelijk en is het gehele jaar geopend, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 12.00 uur tot 16.30 uur. 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 11.00 uur tot 16.30 uur (maandag, zaterdag, 1e Pinksterdag en beide Kerstdagen geslo ten). Militaire Luchtvaart Museum Kamp van Zeist Postbus 184 3769 ZK Soesterberg Telefoon: 0346-353815 Internet: www.mlm.mindef.nl Ledenadministratie: Postbus 178, 3769 ZK Soesterberg. Redaktie: H.G. Berfelo, De Beaufortweg 15, 3711 BW Austerlitz, telefoon: 0343-491657. Op het omslag: Als nieuwe blikvanger van het MLM trekt deze Starfighter reeds van verre de aan dacht. 2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 2