waar tussen de tien- en vijftienduizend bezoekers, maar brengt ook hoge kosten voor het museum mee. Ook de open-cockpitdagen tussen Kerst en Oud en Nieuw handhaaft het museum op de agen da. Duizenden jongelui, maar ook ouderen nemen die dagen de kans waar om zelf achter de stuur- knuppel van een historisch vliegtuig in het museum plaats te nemen om zich even in de wereld van Biggies te wanen of om zelf te zien hoe het was om opgesloten te zitten in een nauwe naar brand stof stinkende cockpit terwijl elk moment de vijand vanuit de zon toe kon slaan. De zomerexpositie van het museum zal een aantal bijzonder aspecten van de rol van de Koninklijke Luchtmacht en de Marineluchtvaartdienst tijdens de koude oorlog laten zien. In 1999 is het tien jaar geleden dat een einde kwam aan dit conflict tussen Oost en West. Ook aan de nieuwe rol van de militaire luchtvaart na 1989 besteedt het museum dit jaar aandacht. Met de komst van een F-16 naar het MLM zal een begin worden gemaakt met een permanente expositie over de vredes operaties sinds 1989. Kunst op grote hoogte. Ook kunst ontbreekt dit jaar niet in het museum. Kregen in 1998 de Nederlandse luchtvaartschil ders de mogelijkheid in het museum ten toon te stellen, in 1999 exposeren drie toonaangevende kunstenaars hun werken in het MLM. In de Nederlandse luchtvaartwereld is kunstenares Leentje Linderts geen onbekende. Verschillende koper-etsen van haar hand hebben de luchtvaart als onderwerp. In de vergaderzaal van de luchtmachtstaf in Den Haag hangt een vierluik van haar. De hoofdwapensystemen van de luchtmacht zijn als onderwerp gekozen. Gevechtsvliegtuigen, geleide wapens, helikopters en luchttransport komen in het vierluik prachtig naar voren. Een afdruk van de koperplaten, die de vergaderzaal van de luchtmacht sieren, zijn in de Vreeburghal van het MLM te bewonderen. Een goede vriend van Leentje Linderts is Christiaan Heydenrijk. Ook hij is geen onbekende in de luchtmachtwereld. Christiaan is bevlogen van de luchtvaart. Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de luchtmacht ontwierp deze Noord-Hollandse kunstenaar een aantal bij zondere beschilderingen voor een F-16. Juweeltjes van vliegende kunstwerken zijn het geworden. Eén van de ontwerpen heeft heel Nederland kunnen bewonderen. Op een heuse KLu F-16 reali seerde de luchtmacht het kunstwerk van Heydenrijk. Op de Open Dag 1998 van de luchtmacht vond de onthulling plaats. Afgelopen voorjaar tijdens de wisseling van wacht in het museum sprak ik beide kunstenaars en vroeg hen of ze in het MLM wilden exposeren. Ze reageerden beiden posi tief. Inmiddels is de formatie uitgebreid met beeldend kunstenaar Valenlijn van den Heiden. Ruimtelijke objecten die de derde dimensie beelden zijn de creatieve specialiteiten van Valentijn. Leentje Linderts, Christiaan Heydenrijk en Valtijn van den Heide, drie Noord-Hollandse kunste naars van naam exposeren dit voorjaar vanaf 21 maart in het museum. Een expositie die u niet mag missen. Het wordt letterlijk en Figuurlijk kunst op grote hoogte. De originele werken van drie kun stenaars zijn ook te koop in museum gedurende de expositie. Lockerbie-proces naast iiuiseumterrein. Hoewel het niet op de evenementenkalender van het museum staat is het Lockerbie-proces op het Kamp van Zeist, als het zover komt, een evenement waar de gehele wereldpers haar ogen op richt en honderden bezoekers naar het Kamp van Zeist brengt. Aan de achterzijde van het museum enigszins verstopt achter hoge stalen hekken ziet de oplettende museumbezoeker het witte wacht huisje van Justitie al staan. Nors kijkende politie-agenten bemannen het gepantserde wachttoren tje, dat ook het Haagse straatbeeld in de buurt van terreurgevoelige ambassades ontsiert. Geen van de agenten heeft het museum tot nu toe bezocht. Daarvoor zijn ze ook niet gekomen. Zij bewaken dag en nacht het terrein naast het museum, dat aangewezen is als de plaats waar het Lockerbie-pro ces wordt gehouden. Maar dan moet Gadaffi wel eerst de twee Libische verdachten van de aanslag 6

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 6