snelheid, resp grondsnelheid. Maar als het doel telkens koers en vaart veranderde, compliceer de dat de aanval. Zo vielen B-17 Vliegende Forten in de Slag bij Midway Japanse schepen aan met de Norden kijker en claimden opzien bare resultaten, die echter onwaar waren, met gevolg dat het bombarderen van varende sche pen van grote hoogte 20000 vt of meer al snel daarna werd verlaten. Aangevallen schepen zetten speciale uitkijken uit om hoog vliegende aanvallers met een sex tant en verrekijker te volgen. Zodra zij de bom men uit de vliegtuigen zagen komen, werd een scherpe koersverandering gemaakt. De sextant diende om de veronderstelde afwerphoek te meten. Werd echter in formatie zo'n aanval gedaan, dan waren er zeker treffers, zoals o.m. bij de aanval van Japanse marinebommenwer pers op HMS PRINCE OF WALES en REPUL SE op 10 december 1941 is gebleken, waarbij de aanval zou zijn uitgevoerd met Japanse kij kers die veel op de Duitse Goerz leken.... Overigens, de Goerz kijker werd ook bij de MLD in Ned. Indië met succes gebruikt. Naar meer effect Steeds zwaardere bommen Voortdurend werd meer effect nagestreefd, daar men zoveel van de (strategische) bommenwer per verwachtte. Bommen werden daarom steeds groter. Was er sinds WO 1 reeds een bom van 2000 lbs, in WO 11 werd bij de R.A.F. in het eerste jaar de 250 lbs, de 500 lbs en de 1000 lbs bom gebruikt. Bij de Amerikanen was naast dit soort bommen een 2000 lbs bekend. Met de komst van de viermotorige zware bommenwer pers kwamen ook de 4000 lbs 'blockbusters'. Voor speciale doelen kwam de 12000 lbs Tall Boy, gebruikt tegen het slagschip TIRPITZ en betonnen schuilplaatsen voor U-boten en motortorpedoboten. Wat later kwam de daaruit ontwikkelde 22000 lbs Grand Slam (foLo). Voor groter penetratie roteerden deze bommen tij dens hun val, zoals ook sommige Duitse bom men. In plaats van TNT werden ladingen effectiever en krachtiger met Torpex, Amatol e.a. Afhankelijk van het doel werden bommen apart geconstrueerd. De z.g. General Puipose Bomb had een gegoten ijzeren lichaam dat bij ontploffing naast een grote druk ook scherfwerking gaf. Bij de Armoured Piercing Bomb (anti-pantser- bom) was het lichaam van hard staal om pene tratie mogelijk te maken. Later werd die voor zien van holle kop voor nog betere resultaten. Er waren ook variaties als de Semi Armoured Piercing Bomb, bedoeld voor lichtere schepen en bruggen, terwijl ook de Armoured Ship Bomb van 1000 en 2000 lbs werd ontwikkeld. Werden bommen eerst aan bommenrekken onder een vleugel gehangen, bij grotere vliegtui gen kwam er een bommenruim. De Britten brachten de bommen in een lang bommenruim achter en naast elkaar aan. De Amerikanen pre fereerden ze in horizontale stand boven elkaar aan te brengen. Dat gaf soms problemen om van voor naar achter in het vliegtuig te komen. Een andere methode was de bommen met de staart of neus in de verticaal in een bommenruim aan te brengen. De horizontale opstelling had voorde len, daar de bom al meteen bij het afwerpen in de gunstigste 'vluchtpositie' was. In geval de Tall Boy of Grand Slem werden gebruikt, moesten de daarvoor gebruikte Lancasters ontdaan worden van een deel van de uitrusting en bewapening. Afvuurmechanismen Voornaamste blijft dat de bom ontploft. Daarvoor waren diverse afvuurmechanismen ontwikkeld, 22

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 22