Staatssecretaris van Hoof en kolonel van de Born bij de Wereldbol in de hal van de terminal. in de wielen rijdt en de geluidszonering niet wordt overschreden, is Defensie gaarne bereid om de regionale luchtvaart het hoofd te bieden", aldus de staatssecretaris van Defensie. Door de veran derde taakstelling van de krijgsmacht, wereldwijd crisismanagement en humanitaire hulpverlening, is mobliteit van groot belang. Afgelopen jaar zijn door personeel van het 334- Squadron in totaal 1503 vluchten uitgevoerd. Verder werden 28.934 passagiers en 2525 ton goederen vervoerd. De Commandant van de Vliegbasis Eindhoven, de Kolonel Leo van den Born was erg ingenomen met de nieuwe passagiersterminal. "Hierdoor kunnen wij sneller, veiliger en wat heel belangrijk is, goedkoper werken". Na de toespraak van de Commandant Vliegbasis begaven de militaire- en burgerlijke autoriteiten zich naar de ingang van de nieuwe hal waar de Staatssecretaris en de Commandant Vliegbasis de wereldbol onthulden. De wereldbol werd vervaardigd door personeel van de plaatwerkerij van de vliegbasis. Samenwerkingskontrakt tussen Abrona en Vliegbasis Soesterberg. Op 1 februari werd, door tussenkomst van de Commandant van de vliegbasis Soesterberg de kolo nel-vlieger Boudewijn Jansen en de directeur van Abrona, een overeenkomst afgesloten, waardoor vijftien verstandelijk gehandicapten werkzaamheden van lichte aard kunnen gaan verrichten, die de Koninklijke luchtmacht normaal in eigen beheer uitvoerde. 28

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 28