DAKOTA PH - PBA Op 13 november j.l. is de Dakota DC-3 PH-PBA die in 1947 in dienst werd gesteld als eerste rege ringsvliegtuig van Nederland opnieuw in gebruik gesteld. Na een lange tijd niet te hebben gevlo gen is het vliegtuig, gerestaureerd en weer luchtwaardig gemaakt. De PH-PBA is voortgekomen uit een Amerikaanse Douglas C-47 transportmachine die na de Tweede Wereldoorlog met speciale instemming van Generaal Eisenhouwer in handen werd gesteld van Z.K.H. Prins Bernhard. De Dakota werd omgebouwd tot een VIP-vliegtuig dat bestemd was voor vluchten van leden van het Koninklijk Huis en regeringsfunctionarissen. De registratieletters PB zijn afgeleid van "Prins Bernhard". Tot 1960 heeft het toestel gevlogen als regeringsvliegtuig, waarbij vele malen de stuurknuppel werd gehanteerd door Z.K.H. Prins Bernhard. Hij was hiertoe bevoegd verklaard op 13 november 1947. Van 1960 tot 1975 heeft de PH-PBA dienst gedaan als meetvliegtuig voor de Rijks Luchtvaart Dienst voor controle op navigatie en landingsapparatuur op vliegvelden. Na de laatste vlucht op 23 juni 1975 is de PH-PBA overgedragen aan het Aviodome op Schiphol en vervolgens aldaar ten toon gesteld. De restauratie om het toestel luchtwaardig te maken is aangevangen in februari 1996. De oude Dakota uit het museum is nu weer een luchtwaardig vliegtuig dat aan de hedendaagse eisen van vliegveiligheid voldoet. De Dutch Dakota Association zal zorgdragen voor het opereren en het onderhoud. In het kader van de wederingebruikstelling is een gelegenheidsenveloppe uitgegeven. Dit is een bijzondere enveloppe met een afbeelding van de huidige uitvoering van de PH-PBA en een in kleur uitgevoerde bijsluiter. Voor belangstellenden is deze te bestellen door overmaking van fl. 8,- op rekeningnummer 25.00.89.548 van de bank MeesPierson, t.n.v. de Stichting Prins Bernhard Alpha, Schiphol, onder vermelding van enveloppe PH-PBA. De enveloppe is ook te verkrijgen bij de "Brik" in het Militair Luchtvaart Museum, bij de Dutch Dakota Association en in het Aviodome. 33

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 33