BERICHT VANUIT HET BESTUUR In het bestuur zijn enkele zaken aan de orde geweest, die de moeite waard zijn om aan onze vrien den te berichten. Allereerst een onderwerp dat al geruime tijd speelt, namelijk om onze vriendenschare iets meer te bieden dan de jaarlijkse donateursdag. Besloten is om te proberen om naast de donateursdag jaar lijks een tweetal activiteiten te organiseren. Voor het jaar 1999 zullen de vrienden in april worden uitgenodigd om de tentoonstelling 'Kunst op grote hoogte' te bezoeken. Daarbij zullen twee van de exposerende kunstenaars een toelichting geven en een rondleiding verzorgen. In september zal voor de vrienden een lezing worden verzorgd met sprekers van de KLu en de MLD tijdens de expositie 'Gewapende vrede'. Door de leiding van het museum werd bepleit de donateursdag te verschuiven. In de laatste maan den van het jaar zijn er vele activiteiten in het museum, terwijl het in het begin van het jaar erg rustig is. Ook is januari een beter moment om terug te blikken en de plannen voor hel nieuwe jaar toe te lichten dan november. Vermoedelijk is indertijd voor november gekozen omdat het museum toen de eerste drie maanden van het jaar gesloten was. Nu dat niet meer het geval is, komen wij graag aan het verzoek van het museum tegemoet en zullen wij de jaarlijkse donateursdag verschui ven naar de tweede helft van januari. Verder is het bestuur mét de redacteur van de nieuwsbrief en de leiding van het museum doende de nieuwsbrief in een ander, meer eigentijds, jasje te steken. Onderhandelingen met een uitgever zijn gaande. Het is de bedoeling de nieuwsbrief kleurrijker te maken en de kosten daarvan te bestrijden uit advertenties. Tevens bestaat de mogelijkheid om de nieuwsbrief (met een nieuwe naam) uit te laten groeien tot het blad van het MLM. De vrienden krijgen uiteraard elke nieuws brief thuisgestuurd, zoals zij gewend zijn. Daarnaast zal het blad worden meegegeven aan bezoe kers van het museum. Naar we hopen zal van dat laatste een wervende werking uitgaan, zodat we het magische getal van 1000 vrienden zullen bereiken en overschrijden. Over de vorderingen op dit punt houd ik u op de hoogte. F.P. Schutte 3 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET MILITAIRE LUCHTVAARTMUSEUM

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 3