Swordfish met torpedo en open cockpit aan Duitse kant zouden worden ingezet, overi gens inderdaad een plan van de Duitsers. Om 17.40 uur op 5 juli openden de Britse slagsche pen het vuur. zonken een slagschip en bescha digden twee andere. De Swordfishes, die eerder in de haveningang mijnen hadden gelegd, vie len met torpedo's de slagkruiser STRAS BOURG tevergeefs aan. maar torpedeerden de volgende ochtend de reeds beschadigde slag kruiser DUNKERQUE. Die kwam naar Toulon en ging daar later verloren. Door deze actie ver loren 1297 Fransen het leven en verbitterde de verstandhouding met de Britten. Voorts ont stond er een kloof tussen de Vrije Franse Marine die voornamelijk vanuit Brest de kant van de Britten had gekozen en de achtergeble ven Franse Marine die veelal Toulon als basis had. Die Franse 'broedervete' heeft zich genera tieslang voortgezet. De Swordfishes leverden ook steun aan het 8e Britse leger dat in de woestijn in Noord Afrika onder generaal Wavell tegen de Duitsers en Italianen vocht. Zo werden op 22 augustus 1940 onder leiding van kapitein Patch van de Britse Mariniers door 824 squadron in de haven van Bomba (Libië) vier schepen tot zinken gebracht, waaronder een onderzeeboot, waarbij 'slechts drie torpedo's werden gebruikt! De aanval op de Italiaanse vloot in de baai van Taranto blijft een historisch feit van de grootste orde zijn. omdat daarmee de waarde van het vliegkampschip werd aangetoond ten koste van die van het slagschip. Verkenningen o.m. ook door de Royal Air Force uitgevoerd, toonden de aanwezigheid van zes Italiaanse slagschepen en andere materieel bij Taranto. In de nacht van 11 november 1940, toen het driekwart volle maan was, vlogen op ruim 300 km twaalf Swordfishes voorzien van extra tanks in het compartiment waar anders het derde bemanningslid zat. met torpedo's, fakkels en bommen vanaf HMS ILLUSTRIOUS de vijand tegemoet. Door de fakkels verlicht stortten de met torpedo's en bommen geladen Swordfishes zich op de sche- 10

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 10