De Nieuports in de LVA 15 Veel is al geschreven over de Nieuport vliegtuigen, die tijdens en na de eerste wereld oorlog deel uitmaakten van onze toen nog jonge Luchtvaart Afdeling. Hierover zijn in de tijd nogal wonderbaarlijke theorieën ontstaan en deze worden in diverse publicaties tot nu toe nog steeds herhaald. In de tot 1111 toe gevoerde geschiedschrijving wordt nog steeds uitgegaan van een bestel ling in Frankrijk in 1915 van een vijftal Caudron vliegtuigen en een tiental Nieuport vliegtuigen, vijf van het type XI (11) en vijf van het type XVII (17). Dat deze laatste typen onjuist zijn, zal het onderstaande artikel trachten aan te tonen. Nieuport Nie.XI C.l De Nieuport XI of 11 werd in 1915 ontwikkeld uit de Nieuport XI een één persoons mono plane. De nieuwe Nieuport machine was een dubbeldekker, maar bleef dezelfde aanduiding "XI" houden. Omdat dit ook binnen Nieuport verwarring opleverde, werd aan de "XI" de aan duiding "B" van Biplane geplakt. Toen de Franse luchtmacht de verschillende typen vliegtuigen in klassen indeelde Class A Observatie vliegtuig; Class B - licht éénper soons jachtvliegtuig; Class C zwaar meer per soons gevechtsvliegtuig; Class D met een kanon bewapend vliegtuig; Class E bommen werpers, werd de benaming van de nieuwe Nieuport "Nie.XIBB" of wel Nieuport type XI Biplane van de klasse B. En het is zeer waarschijnlijk dat door deze toe voeging BB de bijnaam "Bébé" voor het toestel ontstond. Afgezien van de in licentie gebouwde Nieuport - Spijkers, daarover later, is er maar één toestel van het tvpe Nie.XI C.l in dienst geweest bij de Luchtvaart Afdeling. Dit toestel werd op 29 februari 1916 toegewe zen aan de Royal Naval Air Service (RNAS) en ontving de registratie 3981/N593. In dienst van de RNAS had de 3981 een opmerkelijke carriè- Een Nieuport 23 C.1 van de LVA. Op de tip van de linker bovenvleugel, naast de oranje bol is de type aanduiding te lezen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Nieuwsbrief Militaire Luchtvaart Museum | 1999 | | pagina 15